Dragi učenci in učenke, spoštovani starši, cenjeni sodelavke in sodelavci!

Čas poletnih počitnic se izteka in vkorakali bomo v novo šolsko leto 2018/2019. Učenke in učenci, upam, da ste se v času počitnic spočili in se polni energije, zanosa, pričakovanj, optimizma in vedoželjnosti podajate novim ciljem naproti z željo po čim kakovostnejšem znanju in dobrem sodelovanju. Želim, da bi z veseljem prihajali v šolo, da bi skladno s svojimi željami, pričakovanji in zmožnostmi sprejemali znanje, ga nadgrajevali ter v strpnosti prispevali svoj delež k sobivanju šolskega življenja.

Spoštovani starši, imamo skupne cilje – opolnomočiti naše učence oz. vaše otroke z vseživljenjskim znanjem ter jim privzgojiti odnos do dela in učenja, prav tako pa jih naučiti prevzemati odgovornost za lasten napredek in nenazadnje cilj, da bomo s konstruktivnim sodelovanjem dajali učencem zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela ter drugih ljudi.

Cenjeni sodelavke in sodelavci! Zavedamo se, da je naš poklic nekaj posebnega, a hkrati biti predan svojemu delu in ga opravljati kot poslanstvo nekaj zelo odgovornega. Želim, da bo delo vseh zaposlenih skozi novo šolsko leto usmerjeno k prizadevanju za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, k uresničevanju zastavljenih ciljev in prioritet. S pozitivnimi zgledi, medsebojnim zaupanjem in spoštljivi odnosi verjamem, da nam bo uspelo.

Želim vam uspešno šolsko leto 2018/2019.

Danijela Apatič,

v. d. ravnatelja zavoda

Obveščamo vas, da bo začetek pouka na naši šoli v ponedeljek, 3. 9. 2018. Zbrali se bomo ob 8. uri na šolskem dvorišču, nato bo prireditev s sprejemom prvošolcev v SUŠ. Sledili bosta razredni uri. Za šolski avtobus iz vasi Hotiza prvi dan velja dovoz ob 7.40 s postajališč, razvoz učencev pa ob 12.15 izpred šole. Prvi šolski dan ni jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in šolskega kosila.