Select Page

4. razred_3. teden

MATEMATIKA

4. razred, matematika, 30. 3. 2020

4. razred, matematika, 1. 4. 2020

4. razred, matematika, 3. 4. 2020

SLOVENŠČINA

4. razred, slovenščina, 31.3. 2020

4. razred, slovenščina, 2. 4. 2020

4. razred, slovenščina, 3. 4. 2020

NARAVOSLOVJE

4. razred, NIT, 31. 3. 2020

4. razred, NIT, 2. 4. 2020

ANGLEŠČINA

anglescina 4. razred 31. 3. 2020

anglescina 4. razred 1. 4. 2020

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 4. razred – 3. teden

LIKOVNA UMETNOST

4. razred, LUM, 30. 3. 2020

ŠPORT

3. ŠPORT Vadba za športni karton

DRUŽBA

4. razred, družba, 31. 3. 2020

4. razred, družba, 3. 4. 2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456 31.3.2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

nšp4

DODATNI/DOPOLNILNI POUK

4. razred dodatni-dopolnilni pouk, 1.4. 2020

RAP-ŠPORT

3. teden

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

RAP- VRTNI PALČKI

Zasadi velikonočno dekoracijo

MARUŠIN VELIKONOČNI VRTIČEK

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ 3. teden Lara Puhan

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 3. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

RAZREDNI PANO

RAZREDNI PANO 4

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

2.4.2020 – POSLANICA 2020