Select Page

4. razred_10. teden

NARAVOSLOVNI DAN

4. razred – TD Gremo v gozd, 29. 5. 2020

RAZREDNI PANO

4. razred, razredni pano DINOZAVRI (2)

MATEMATIKA

4. razred, matematika, 25. 5. 2020

4. razred, matematika, 27. 5. 2020

SLOVENŠČINA

4. razred, SLJ – KNJIŽEVNOST, 26. 6. 2020

4.razred, SLJ, 28. 5. 2020

NARAVOSLOVJE

4. razred, NIT, 26. 5. 2020

4. razred, NIT, 28. 5. 2020

ANGLEŠČINA

anglescina 4 – 26. 5. 2020

anglescina 4 – 27 5. 2020

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 4. razred – 10. teden

LIKOVNA UMETNOST

4. razred, LUM, 25.5. 2020

ŠPORT

10. ŠPORT Nogomet II

DRUŽBA

DRU – rešitve , preverjanje – dejavnosti, 22. 5. 2020

4. razred, družba, 26. 5. 2020 (1)

DODATNI/DOPOLNILNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

4.NIP

10.teden

https://www.quiz-maker.com/Q9B337R

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 10. teden

RAP – ŠPORT

10.teden

RAP – VRTNI PALČKI

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP – Hrana in prehranjevanje 9. in 10. teden

POPESTRIMO ŠOLO

Lara Puhan_POŠ_10. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA