Select Page

5. razred_5. teden

NARAVOSLOVNI DAN – SOBOTA, 18. 4. 2020

Očiščevalna akcija

SLOVENŠČINA

SLJ, 14. 4. 2020

SLJ, 15. 4. 2020

SLJ, 16. 4. 2020

SLJ, 17. 4. 2020

MATEMATIKA

MAT, 14. 4. 2020

MAT, 15. 4. 2020

MAT, 17. 4. 2020

DRUŽBA

DRU, 16. 4. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT, 15. 4. 2020

ŠPORT

5. ŠPORT Atletika TEKI

GOSPODINJSTVO

5. razred, gospodinjstvo, 16. 4. 2020

ANGLEŠČINA

GLASBENA UMETNOST

GUM, 16. 4. 2020

LIKOVNA UMETNOST

LUM, 14. 4. 2020

DOPOLNILNI  DODATNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456-5.teden

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_5. teden Lara Puhan

POSTAL BOM KOLESAR

RAP-ŠPORT

5.teden

RAP- VRTNI PALČKI

Spomladanske gredice

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4

RaP-Hrana in prehranjevanj14.4 – 17.4 – četrtek

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 5. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Pravljica o otroškem igrišču

Pravljica o delu od doma

Digitalna knjiga o koronavirusu

Digitalna knjiga o koronavirusu