Letos se je naša šola že tretjič pridružila vseslovenskemu projektu z nazivom Nacionalni mesec skupnega branja. Projekt se je pričel 8. 9., ko obeležujemo mednarodni dan pismenosti in zaključil 11. 10., ko se je zaključil tudi Teden otroka. V času trajanja projekta so se na šoli v sklopu pouka, v oddelkih podaljšanega bivanja ter v projektu Popestrimo šolo in še kje zvrstili številni dogodki, ki so bili tako ali drugače povezani z branjem.
Ker pa je branje vrednota, s katero se srečujemo vsak dan, se bodo številne dejavnosti odvijale kar preko celega leta. V okviru jezikov bomo brali dodatno literaturo ter se pripravljali na različna tekmovanja in bralno značko. Nekateri učenci berejo tudi v prostem času, zato je na hodniku izobešena tabela, v katero imajo možnost vpisovati avtorje in naslove knjig, ki so jim bile še posebej všeč ter tako priporočajo ostalim osnovnošolcem, da jih preberejo tudi sami.
Z vsakodnevnimi ali tedenskimi dejavnostmi branja bodo nadaljevali tudi učenci razredne stopnje in najmlajši otroci v vrtcu.
Namen vseh teh dejavnosti je motivirati otroke in učence, da bi čimvečkrat posegali po knjigah, ne samo tistih, ki so v sklopu pouka obvezne za domače branje, ampak tudi v prostem času.

Anita Markoja