V torek, 1. 9. 2020, se po šolskih počitnicah  v skladu z odločitvijo pristojnih institucij na nacionalnem nivoju v šolske klopi vračajo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Za izvajanje vseh zdravstvenih in higienskih ukrepov v razmerah, povezanih s COVID-19 z namenom preprečevanja okužbe s koronavirusom smo pripravili protokole za varno vključitev v šolo po počitnicah in vas naprošamo, da  jih dosledno upoštevate.

Zahvaljujemo se vam za pomoč in podporo pri izvajanju dela na daljavo v prejšnjem šolskem letu. Upamo, da bomo v novem šolskem letu s skupnimi močmi ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije uspešno peljali pouk v šoli.

Protokol za učence od 2. do 9. razreda:

 • Prihod učencev 2.-9. razreda v šolo na 1. šolski dan je ob 8.45. Pred to uro učenci ne hodite v šolo (predčasno zbiranje in zadrževanje na šolskem dvorišču ni dovoljeno).
 • Dovoz učencev vozačev iz Hotize je ob 8.45 (s Hotize ob 8.30).
 • Učenci imate tri šolske ure razredno uro z razredniki.
 • Pouk končate ob približno 11.45. Odvoz učencev vozačev je ob 12. uri.
 • Učenci se zberete na šolskem dvorišču, v okviru svojega razreda, z upoštevanjem varnostne razdalje (razdaljo 1,5 do 2 metra).
 • Po kratkem nagovoru vstopite učenci posameznega razreda v garderobo ob spremstvu razrednikov (najprej 9. razred, sledijo razredi navzdol).
 • Upoštevajte navodila dežurnega učitelja.
 • Vsi učenci od 1. do 9. razreda morate nositi zaščitne maske.
 • Obrazne maske prejmete ob vstopu v šolo ali imate po želji svoje. Uporaba maske je obvezna na hodnikih in v skupnih prostorih, v razredu učenci maske ne nosite.
 • Obvezno si razkužite roke.
 • O urniku pouka boste obveščeni s strani razrednika.
 • Učenci s seboj prinesete beležko, pisala, mapo za obrazce, vodo v bidonu.
 • Po priporočilu NIJZ učenci v šolo prihajajte peš (neposredna bližina šole), z individualnim prevozom (brez združevanja otrok iz neskupnega gospodinjstva), pri uporabi javnega šolskega prevoza pa upoštevajte navodila in varnostne ukrepe izvajalca javnega prevoza – prevoznika (obvezna uporaba maske na avtobusu za vse učence vozače).
 • Malico boste učenci opravljali v matičnih učilnicah (prvi del odmora imajo rekreativni odmor zunaj učenci predmetne stopnje, drugi del odmora učenci razredne stopnje).
 • Ob ponovni vrnitvi v šolo je potrebno dosledno upoštevati higienske ukrepe, torej vzdrževanje medosebne razdalje, redno umivanje rok/razkuževanje, higieno kašlja in kihanja ter uporabo zaščitne obrazne maske.
 • Starši v prostore šole ne vstopate. Izjema je 1. razred (jutranje varstvo), ko učence spremite v garderobo, in podaljšano bivanje, ko prihajate po njih (obvezna uporaba maske in razkuževanje ob vstopu).
 • Starši vse morebitne spremembe v zvezi z vašim otrokom sprotno javljajte razredniku na ustaljeni oz. dogovorjeni način.
 • Od srede naprej se izvaja jutranje varstvo, podaljšano bivanje in kosilo za učence. Starši se z učenci dogovorite glede naročila kosila za sredo.
 • Če se bodo pri otroku/učencu pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, s katero otrok/učenec biva v skupnem/istem gospodinjstvu, mora otrok/učenec ostati doma, starši pa morate o tem obvestiti razrednika in vodstvo šole.

Prvi šolski dan za učence 1. razreda:

 • Učenci prvošolci pridete v šolo s straši ob 9. uri. Ob vstopu v šolo upoštevate navodila razredničarke.
 • Za starše prvošolcev je obvezna uporaba obrazne maske in razkuževanje rok ob vstopu.
 • Sledi prireditev v telovadnici, pogovor z razredničarko in odhod domov v spremstvu staršev.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko šolskega telefona ali šolskega e-naslova.

Veselimo se ponovnega snidenja in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica Danijela Apatič

in kolektiv zavoda