Select Page

Spoštovani starši in učenci!

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) šola vsem učencem omogoča izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je brezplačna. Možna je izposoja le celotnega kompleta učbenikov za posamezni razred. Učenci dobijo učbenike v začetku novega šolskega leta (prvi ali drugi teden v septembru) na podlagi prijavnice, ki jo starši izpolnite ob koncu šolskega leta za novo šolsko leto. Učenci učbenike vračajo zadnja dva tedna v mesecu juniju po vnaprej določenem razporedu. V skladu z 12. členom pravilnika je učenec v primeru poškodovanja, izgube, iztrganih/poškodovanih listov dolžan učbenik nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino. Višina le-te  je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. Ko učenec prejme učbenike, jih mora obvezno oviti in opremiti z etiketo s svojim imenom, prav tako je dolžan z učbeniki ravnati odgovorno in vestno.

Učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razreda financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, torej so učbeniki in delovni zvezki (komplet gradiv) za učence brezplačni. Učenci jih bodo prejeli na dom v mesecu avgustu. Starši kupite le potrebščine. Za učence ostalih razredov od 4. do 9. razreda gradiva – delovne zvezke, samostojne delovne zvezke ter ostale potrebščine kupite starši.

 

1. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

2. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

3. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

4. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

5. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

6. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

7. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

8. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

9. RAZRED: Učbeniki, delovni zvezki in potrebščine

Sezname delovnih zvezkov in potrebščin smo posredovali knjigarnam/založbam, ki so nas za to zaprosile. Možnost naročila je na spodnjih povezavah:

Mladinska knjiga

Kopija nova

Office&More:
Starši lahko do naše ponudbe dostopajo v spletni trgovini Go2School.com, naš novi, aktualen šolski katalog je dostopen na tej POVEZAVI. Dodatne informacije so na voljo v naših 65 poslovalnicah, lokacije so objavljene na tej POVEZAVI. Pripravimo tudi naročilnice po vašem seznamu.