Kot ste bili obveščeni na skupnem in oddelčnih roditeljskih sestankih bomo v soboto, 29. 9. 2018, imeli delovni dan, in sicer športni dan: Pohod po Miškovi poti. Podrobnejše informacije dobijo učenci tekom tedne.

Vodstvo šole