Zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v R Sloveniji in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 od 16. 3. 2020 do preklica prepovedano zbiranje ljudi v šolah, zato ORGANIZIRAMO ŠOLSKO DELO NA DALJAVO.

Šolsko delo na daljavo bo potekalo na način, da:

  • bodo učitelji z objavo navodil na ŠOLSKI SPLETNI STRANI za posamezni razred in predmet usmerjali dejavnosti pouka oz. izobraževalno delo učencev doma;
  • bodo učitelji zastavili naloge v skladu s številom ur pouka posameznega predmeta bodisi na tedenski ali dnevni ravni;
  • bo odgovornost za učenje in opravljanje zadolžitev v celoti učenčeva odgovornost, starše naprošamo, da jih spodbujate, nadzirate;
  • bodo učenci od 4.-9. razreda komunicirali z učitelji preko e-pošte ali preko spletnih učilnic;
  • bo za učence od 1.-3. razreda komunikacija potekala med učiteljicami in starši preko e-pošte;
  • bo s strani učiteljev omogočen odziv na dodatna pojasnila in povratne informacije preko e-pošte;
  • vprašanja, ki se nanašajo na izobraževalno delo na daljavo, prosimo naslavljajte neposredno na učitelja posameznega predmeta.

 

V kolikor doma učenec nima možnosti, da bi se učil preko informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik, pametni telefon, tablični računalnik), nas prosimo o tem čimprej obvestite na šolski e-mail. Prav tako vas naprošamo, da dosledno upoštevate ukrepe, navodila in priporočila pristojnih institucij glede samozaščitnih ukrepov (omejevanje stikov) in higiene z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom.

Ostanite zdravi.

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič