Številka:  60309-7/2018

Datum: 9. 2. 2018

OBVESTILO ZA STARŠE OZ. SKRBNIKE – pojav naglavnih uši!

Spoštovani starši oz. skrbniki!

Sporočamo vam, da so se v osnovni šoli in v vrtcu Velika Polana pojavile uši.

Uši so stalno  prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi, ne glede na starost, spol, socialno-ekonomski status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejšim medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.

Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo.

Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši. 

Prosimo, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši (http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_ravnanje_ob_pojavu_naglavnih_usi.pdf), ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v šolo ali vrtec takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.

Več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani www.nijz.si.

S spoštovanjem,

Ravnatelj zavoda: Branko Lah