Spoštovani starši in učenci!

Tudi v šolskem letu 2019/20 bomo izvajali aktivnosti v okviru programa Popestrimo šolo 2016–2021.

Z aktivnostmi spodbujamo uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se bodo izvajale dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc.

Učenci bodo, s pomočjo ponujenih aktivnosti, lahko popestrili svoj prosti čas, se ob tem mnogo novega naučili, predvsem pa izkušenjsko pridobivali nova znanja in jih potem vsakodnevno uporabljali v šoli in doma.

Vse aktivnosti so brezplačne in potekajo v času izven pouka.
Izvajanje ur je fleksibilno in lahko poteka deloma tudi v prostih urah, sicer pa pred ali po pouku ali kot počitniška dejavnost.

Učenec se po lastni izbiri lahko prijavi na eno ali več aktivnosti (ustrezno označite na prijavnici).

Dejavnosti bom izvajala učiteljica Lara Puhan, mag. prof. slo. jezika in književnosti.

OPIS DEJAVNOSTI

  1. PRAVLJIČNA JOGA – joga za otroke

Ob današnjem načinu življenja, ki ga sestavlja mnogo obveznosti in stres, je še posebej pomembno, da se naučimo stres obvladati in sproščati. Zelo zaželeno je, da se že kot otroci naučimo spopadati s stresom in najdemo primerne tehnike sproščanja.

Cilj aktivnosti je, da bodo otroci vaje izvajali po svojih zmožnostih, se ob tem dobro počutili, se ne bodo primerjali z drugimi, ampak spremljali svoj napredek.
Osredotočili se bodo nase in na svoja občutenja, izživeli negativna čustva, sprostili napetosti, pridobivali bodo na samozavesti in gradili na svoji pozitivni samopodobi. Ob izvajanju položajev v paru ali skupini se bodo učili, kako pomembno je sodelovanje, poslušanje drug drugega. Razvijali in krepili bodo prijateljske vezi in tako ustvarjali pozitivno klimo, ki je pomembna za optimalni razvoj.

Jogijske vaje delujejo na ves organizem. Prilagojene otrokom so primerne za vse starosti otrok, ne glede na gibalne sposobnosti. Povečujejo moč in gibljivost ter izboljšajo koordinacijo in držo. Povečajo tudi zmožnost osredotočanja. Med vadbo se osredotočimo na položaje, dihanje in občutje v telesu. Otrokom joga pomaga, da se sprostijo, zberejo in umirijo.

Pravljična joga pozitivno učinkuje še na: motorične in koordinacijske spretnosti, nadzor nad čustvi in njihovo umirjanje (boljše spanje in manj čustvenih izbruhov), samozavest, imunski sistem, telesna moč in gibljivost, telesno držo, kapaciteto pljuč, zavedanje in obvladovanje telesa, zbranost, ustvarjalnost …
Ob jogi se bomo spoznali tudi s čuječnostjo in delali razne vaje, s katero se bomo urili biti v trenutku tukaj in zdaj.

Skupine bom oblikovala glede na starost otrok, zato je dejavnost primerna za vse učence.

  1. Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA

Namen projekta je spodbujanje branja in dvigovanja bralne pismenosti ter spoznavanje drugih kultur.

Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.

Projekt je namenjen otrokom, starim od štiri do 10 let.

Spoznavali in brali bomo knjige svetovnih avtorjev, ob zgodbi pa bomo spoznavali tudi različne kulture, narode ipd. Po branju bomo ustvarjali v Ustvarjalnik, si na šoli uredili bralni kotiček, prejeli bomo pismo presenečenja, sestavljali bralni vlakec in se potegovali za čim boljšo uvrstitev, sodelovali v likovnem natečaju in še mnogo zanimivih aktivnosti.

  1. VEČ ZNAM, VEČ VELJAM

Delavnica je namenjena vsem učencem, ki si želijo znati več in pri tem potrebujejo pomoč.
V sklopu te dejavnosti bodo učenci deležni dodatne razlage, pomoči, usmeritev in dodatnih informacij. Individualno se bom posvetila posamezniku in njemu prilagodila metode in oblike dela.

  1. ŠOLA ZA NADARJENE

V okviru te delavnice se bomo srečevali z učenci, ki si svoja znanja želijo poglobiti, razširiti in se dodatno izobraževati, informirati.
V sklopu delavnice se bomo tudi pripravljali, iskali informacije ter pisali raziskovalne naloge.

  1. POJDIMO V GOZD!

Delavnica je namenjena vsem, ki imajo radi naravo, radi preživljajo čas v naravi, predvsem v gozdu in drugih podobnih naravnih habitatih. Medse bomo povabili različne goste, ki nam bodo predstavili svoje delo, svoje aktivnosti, v povezavi z gozdom in na sploh z naravo.
Sami se bomo veliko krat odpravili v gozd, na travnik, k potoku, reki ipd. ter tako usvajali različna znanja, spretnosti, ki nam jih nudi naravno učno okolje.
Vključili se bomo tudi v projekt Občine Velika Polana, Rečna šola pri Copekovem mlinu, kjer bomo spoznavali procese v naravnem okolju, vodne in obvodne rastline, vodne in obvodne živali ter kulturno dediščino širšega področja biosfernega rezervata reke Mure.
Posluževali se bomo tudi tamkajšnje učne poti, ki nam bo v veliko pomoč.
Pridružili se bomo tudi gozdni pedagogiki, ki je v Sloveniji že dodobra razširjena, sodelovali v raznih natečajih, ki jih bodo pripravili.
Gibanje otrok v naravi, predvsem na naravnih površinah, izjemno spodbuja senzorični razvoj otrok in na sploh pozitivno vpliva na razvoj otrok.

  1. USTVARJALNICE

Namen delavnice je aktivno, zabavno in varno preživljanje prostega časa.

V sklopu aktivnosti »Ustvarjalnice« bomo izvajali dejavnosti različnega spektra:

Kreativno ustvarjanje: ustvarjali in oblikovali bomo uporabne in dekorativne predmete, usreničevali svoje zamisli s slikanjem, z risanjem in ustvarjanjem z različnimi materiali. Tako bomo krepili ustvarjalnost in domišljijo, čut za estetiko ter ročne spretnosti.

»Jaz pa berem«: je projekt, ki ga bom izvedli v sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Prebrali bomo 5 knjig, si pripravili svojo knjižico in se v mesecu marcu udeležili zaključne prireditve v knjižnici Murska Sobota. Učenci si bodo ogledali predstavo in prejeli priznanje za sodelovanje. Dejavnost je namenjena otrokom do 10. leta starosti.

Ples: šolska plesna skupina bo nadaljevala s svojimi dejavnostmi. Dobrodošli so tudi novi člani.

Zabavna in zdrava kuhinja: preizkusili se bomo v pripravi raznih jedi, napitkov in ob tem imeli v mislih zdrav način prehranjevanja. Sodelovali bomo na natečaju Zdrava juhica, in obeležili Food revolution day, ki ga bo že 8. leto zapored organiziral kuharski mojster in vizionar Jamie Oliver skupaj z ambasadorji, ki vabijo otroke, starše in učitelje po celem svetu k družabnemu kuhanju, spoznavanju prave hrane in učenju priprave jedi od začetka.

Športne igre: nam bodo popestrile šolske dni, obenem se bomo ob njih razgibali in krepili moštveni duh.

Družabne igre: igrali se bomo različne sodobne družabne igre ter kvize in si tako popestrili šolske dni, obenem pa se naučili kaj novega in si razširili splošno razgledanost.

Spoznajmo države sveta: spoznavali bomo različne države sveta: njihove prebivalce, kulturo, naravne znamenitosti itd. – tudi v povezavi s projektom Erasmus+. Sodelovali bomo pri projektu »Evropska vas 2020«.