V času letošnje karantene so se vzpostavile različne prakse pri izobraževanju na daljavo. Pouk na daljavo bo zelo verjetno do neke mere prisoten tudi v šolskem letu 2020/21. Da se boste lahko lažje pripravili nanj in lažje skrbeli za varnost učencev in dijakov, smo na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si v sodelovanju z ARNES in Logout pripravili nekaj priporočil za varen pouk na daljavo. V priporočilih smo zajeli najbolj ključna področja, svetujemo pa vam tudi, da obiščete spletna mesta, navedena na koncu priporočil, kjer boste dobili še več nasvetov, informacij in nasvetov za varno rabo interneta.

https://safe.si/ucitelji/priporocila-za-sole-in-ucitelje-pri-izobrazevanju-na-daljavo-varnostni-vidik

Prav tako smo na Safe.si v sodelovanju z ARNES, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in Logout pripravili nekaj priporočil za varen pouk na daljavo za starše. Želimo, da se tako tudi starši lažje pripravijo na varen pouk na daljavo in poskrbijo za varnost svojih otrok in družine na spletu. Upamo, da boste učitelji na roditeljskih sestankih lahko namenili tej temi nekaj besed in tako motivirali starše, da bodo tekst sami prebrali in potem tudi (so)delovali v skladu z njegovo vsebino.

https://safe.si/starsi/priporocila-za-starse-pri-izvajanju-pouka-na-daljavo-varnostni-vidik

Safe.si bo 17. septembra ob 18. uri pripravil 60-minutni brezplačni spletni seminar z naslovom “Varno na internetu s Safe.si” na temo varne uporabe interneta za starše otrok od 7. razreda do konca srednje šole. Sodelovala bosta Safe.si predavatelja Tjaša Jerman Kuželički in dr. Benjamin Lesjak. Na spletnem predavanju »Varno na internetu s Safe.si« »želimo izpostaviti nekatere vidike in vplive uporabe novih tehnologij za potrebe pouka na daljavo za učence in dijake ter njihove starše.

Več informacij o dogodku: https://safe.si/novice/izobrazevalni-spletni-seminar-o-varni-in-odgovorni-rabi-interneta-za-starse-otrok-od-7

Prijavi se na dogodek: https://izobrazevanja.safe.si/STARSIwebinar