Select Page

Spoštovani starši in učenci!

V sredo, 1. 9. 2021, po šolskih in vrtčevskih počitnicah  v šolo vstopate vsi učenci od 1. do 9. razreda. Za izvajanje vseh zdravstvenih in higienskih ukrepov v razmerah, povezanih s COVID-19 z namenom preprečevanja okužbe s koronavirusom smo pripravili protokol za varno vključitev v šolo po počitnicah in vas naprošamo, da  jih dosledno upoštevate.

Spoštovani starši, zahvaljujemo se vam za pomoč in podporo pri izvajanju dela na daljavo v prejšnjem šolskem letu. Upamo, da bomo v novem šolskem letu s skupnimi močmi ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije uspešno peljali pouk v šoli.

Protokol za učence in za starše:

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, starši, zakoniti zastopniki, zaposleni.

 • Ob vstopu v šolski prostor je obvezno upoštevanje higienskih ukrepov (maska, razkuževanje, vzdrževanje razdalje) in usmeritev gibanja po označenih koridorjih.
 • Prihod učencev 2.‒9. razreda v šolo na 1. šolski dan je ob 8.10. Pred to uro učenci ne hodite v šolo (predčasno zbiranje in zadrževanje na šolskem dvorišču ni dovoljeno).
 • Dovoz učencev vozačev iz Hotize je kot običajno pri drugem dovozu ob 8.00.
 • Učenci imate dve šolski uri razredno uro z razredniki in dve uri pouka po urniku.
 • Pouk končate ob 12.00, sledi kosilo (po predhodnem naročilu). Odvoz učencev vozačev je ob 12. 15 uri.
 • Učenci se zberete na šolskem dvorišču, v okviru svojega razreda, z upoštevanjem varnostne razdalje (razdaljo 1,5 do 2 metra).
 • Po kratkem nagovoru vstopite učenci posameznega razreda v garderobo ob spremstvu razrednikov (najprej 9. razred, sledijo razredi navzdol).
 • Upoštevajte navodila dežurnega učitelja.
 • Vsi učenci od 1. do 9. razreda nosite zaščitne maske v garderobi, skupnih prostorih oz. hodnikih, stranišču. V razredu so maske obvezne za učence od 6. razreda naprej.
 • Obrazne maske prejmete ob vstopu v šolo ali imate po želji svoje.
 • Obvezno si razkužite roke.
 • O nadaljnjem urniku pouka boste obveščeni s strani razrednika.
 • Učenci s seboj prinesete vodo v bidonu in dodatna topla oblačila zaradi pogostega zračenja prostorov.
 • Po priporočilu NIJZ učenci v šolo prihajajte peš (neposredna bližina šole), z individualnim prevozom (brez združevanja otrok iz neskupnega gospodinjstva), pri uporabi javnega šolskega prevoza pa upoštevajte navodila in varnostne ukrepe izvajalca javnega prevoza – prevoznika (obvezna uporaba maske na avtobusu za vse učence vozače).
 • Malico boste učenci opravljali v matičnih učilnicah (prvi del odmora imajo rekreativni odmor zunaj učenci predmetne stopnje, drugi del odmora učenci razredne stopnje).
 • Ob ponovni vrnitvi v šolo je potrebno dosledno upoštevati higienske ukrepe, torej vzdrževanje medosebne razdalje, redno umivanje rok/razkuževanje, higieno kašlja in kihanja ter uporabo zaščitne obrazne maske.
 • Kosilo boste učenci od 1. do 5. razreda opravljali v jedilnici, učenci od 6. do 9. razreda pa po razredih, in sicer 6. r. – učilnica GUM, 7. razred – učilnica GOS, 8. razred – učilnica ZGO in 9. razred – učilnica LUM.
 • Starše naprošamo, da v prostore šole ne vstopate. Izjema je 1. razred (jutranje varstvo), ko učence spremite v garderobo, in podaljšano bivanje, ko prihajate po njih – obvezna je uporaba maske in razkuževanje ob vstopu.
 • Starši vse morebitne spremembe v zvezi z vašim otrokom sprotno javljajte razredniku na ustaljeni oz. dogovorjeni način (e-pošta, telefonski klic).
 • Od četrtka naprej se izvaja jutranje varstvo za 1. razred.
 • Če se bodo pri otroku/učencu pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska) oz. bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, s katero otrok/učenec biva v skupnem/istem gospodinjstvu, mora otrok/učenec ostati doma, starši pa morate o tem obvestiti razrednika in vodstvo šole.

Prvi šolski dan za učence 1. razreda:

 • Učenci prvošolci pridete v šolo s starši ob 9. uri. Ob vstopu v šolo upoštevate navodila razrednikov in dežurnih učiteljev.
 • Za starše prvošolcev je obvezna uporaba obrazne maske in razkuževanje rok ob vstopu, prav tako v skladu Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje , testiranje).
 • Sledi prireditev v telovadnici, pogovor z razredničarko in odhod domov v spremstvu staršev ob 11. uri.

Veselimo se srečanja s prvošolci in ponovnega snidenja z vsemi učenci v šoli ter vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica Danijela Apatič

in kolektiv zavoda