Področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok za šol. l. 2019/2020

Spoštovani starši,

naša šola je od šol. l. 2018/2021 vključena v projekt Uvajanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.

V okviru preizkušenega koncepta razširjenega programa so ponujene dejavnosti, s katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj posameznika ter obenem poskrbimo za dobo počutje in ohranjanje zdravih navad.

Učenci lahko izberejo različne dejavnosti iz treh vsebinskih sklopov: GIBANJE, HRANA IN PREHRANJEVANJE ter ZDRAVJE IN VARNOST. Dejavnosti se bodo izvajale izven obveznega programa (pred poukom, med poukom – odmori, po pouku, v času podaljšanega bivanja in jutranjega varstva), se ne ocenjujejo in so za učence brezplačne. Plačljive so samo tiste, ki jih bomo izvajali kontinuirano po predhodnem dogovoru izven pouka.

Učenci imajo tako priložnost, da izberejo dejavnosti, ki  vključujejo njihove interese, razvijajo njihove talente, nadgrajujejo njihova močna področja in krepijo šibka. S prijavo oz. izpolnjeno prijavnico se učenec zavezuje k obveznemu obisku dejavnosti celo šolsko leto.

Prosimo, da zaradi lažjega načrtovanja programa izpolnite prijavnico na naslednji strani, kjer s križcem označite izbrano dejavnost. Otrok lahko v okviru svojega razreda glede na lasten interes, sposobnosti in želje izbere več dejavnosti.

Ravnateljica zavoda: Danijela Apatič

DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

 za šol l. 2019/2020

PODROČJE/SKLOP DEJAVNOST

ČAS  IZVEDBE

DEJAVNOSTI

RAZRED

PRIJAVA

OZNAČITE

Z X

GIBANJE

 

Izvajalka:

učiteljica

Tjaša Žalig

Prvošolska migalnica torek, 5. ura 1. r.
Plavarije* po dogovoru 2. r.
Gibalnica torek, 6. ura 2.-3. r.
T-ball sreda, 7. ura 2.-5. r.
Med dvema ognjema ponedeljek, 6. ura 2.-5. r.
Olimpijske igre* po dogovoru 3.-9. r.
Športajmo skupaj četrtek, 7. ura 4.-5. r.
Žogarije (fantje) torek, 7. ura 5.-9. r.
Fit telo za vsako oko (dekleta) ponedeljek, 7. ura 5.-9. r.

HRANA IN PREHRANJEVANJE

 

Izvajalka:

učiteljica

 Jasna Cigut

Malčki higienoznalčki četrtek, 5.+6. ura/14 dni 2.-3. r.
Vem, kaj jem in kako ponedeljek, 5. ura 1. r.
Mali kuharji četrtek, 5.+6. ura/14 dni 2.-3. r.
Veliki kuharji četrtek, 7.+8. ura/14 dni 4.-5. r.
Mini master šef četrtek, 7.+8. ura/14 dni 6.-9. r.

ZDRAVJE IN VARNOST

 

Izvajalke:

učiteljice

Vrtni palčki

Andreja Kavaš

sreda, 6. ura

 

1.-5. r.

Postal bom kolesar

Suzana Šajnovič

ponedeljek, 6. ura 5. r.

Eksperimentiranje in še kaj

Suzana Kotnjek

petek, 7. ura

 

6.-9. r.

*dejavnosti so plačljive

PROGRAM DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA – RaP

PODROČJE/SKLOP DEJAVNOST

ČAS  IZVEDBE

DEJAVNOSTI

RAZRED PROGRAM

GIBANJE

 

Izvajalka:

učiteljica

Tjaša Žalig

Prvošolska migalnica torek, 5. ura 1. r. Prvošolska migalnica bo potekala enkrat na teden. Na urah bomo spoznali različne elementarne in športne igre, se razgibali ob glasbi in razvijali osnovne motorične sposobnosti.
Plavarije* po dogovoru 2. r.

Za učence 2. razreda se organizira plavalni tečaj v Termah Lendava, vsak petek od 16.00–19.00. ure. Začetek je 4. 10. 2019, konec pa nekje v decembru (35 ur). Stroške tečaja nosijo starši (prevoz + karta).

Odvisno od znanja se bo izvajal začetni oz. nadaljevalni plavalni tečaj.

Gibalnica torek, 6. ura 2.-3. r. Na gibalnicah bomo spoznavali različne športne in elementarne igre, se naučili osnove rolanja, se spoznali z atletiko, gimnastiko, med dvema ognjema, t-ballom in še marsičem.
T-ball sreda, 7. ura 2.-5. r. Vadba je namenjena predvsem pripravi na tekmovanje v igri T ball.
Med dvema ognjema ponedeljek, 6. ura 2.-5. r. Tudi ta vadba je namenjena pripravi na tekmovanje v športni igri med dvema ognjema. Urili bomo spretnosti z žogo.
Olimpijske igre* po dogovoru 3.-9. r. V sklopu teh ur bi se izvajale dejavnosti drsanje, bowling, rolanje, paintball, plezanje, kajak, kanu … Prevoz in vstopnino krijejo starši. Dejavnosti bi se izvajale ob petkih popoldan, sobotah ali počitnicah.
Športajmo skupaj četrtek, 7. ura 4.-5. r. Kot je že iz samega imena razvidno, želimo, da se učenci med seboj povežejo in sodelujejo pri različnih športih. Na urah bomo izvajali različne športne igre, ki jih že poznamo, spoznali pa bomo tudi kaj novega.
Žogarije (fantje) torek, 7. ura 5.-9. r. Ura je namenjena dečkom, saj bodo na urah lahko igrali različne športne igre z žogo in v njih tudi tekmovali.
Fit telo za vsako oko (dekleta) ponedeljek, 7. ura 5.-9. r. Vadba bo potekala vsak teden eno uro v mali telovadnici oz. na šolskem igrišču. Z dekleti bomo migali ob glasbi, se spoznali z jogo in predvsem krepili svoje telo.

HRANA IN PREHRANJEVANJE

 

Izvajalka:

učiteljica

 Jasna Cigut

Malčki higienoznalčki četrtek, 5.+6. ura/14 dni 2.-3. r.

VSEBINA SKLOPA: HIGIENA

DEJAVNOSTI:

–          igri: »Umijmo si roke«, »Pribor, naš prijatelj« ter druge igre, ob katerih bodo spoznavali pomen higiene pri prehrani;

–           oblikovanje pravil vedenja pri mizi, pred in med jedjo, ki jih bodo skušali čim bolj dosledno spoštovati in prenašati na družinske člane (še posebej umivanje rok, uporaba svojega pribora, kihanje, kašljanje …);

–          nabiramo, pobiramo in operemo sadje in zelenjavo ter zelišča z našega šolskega vrta;

–          sušenje zelišč in pravilno shranjevanje le-teh;

–          priprava zdravih enostavnih prigrizkov in obrokov, kjer bo poudarek na higieni;

–          priprava jedi za božično-novoletni bazar.

Vem, kaj jem in kako ponedeljek, 5. ura 1. r.

VSEBINA SKLOPA: KULTURA PREHRANJEVANJA

DEJAVNOSTI:

–          zaigrani krajši skeči, ob katerih se učenci naučijo, kako se pravilno vedemo, ko pridemo v jedilnico;

–          kviz o osnovnem bontonu pri jedi;

–          priprava pogrinjkov za različne priložnosti;

–          priprava zdravih in enostavnih obrokov bodisi za zajtrk, malico ali sladico (priprava jabolčnega kompota, jabolčnega soka, pečenih jabolk, sadnih in zelenjavnih prigrizkov, bučnega namaza);

–          učenci ustvarjajo in sodelujejo pri oblikovanju skupnih pravil lepega obnašanja in kulturnega prehranjevanja pri mizi v šolski jedilnici in drugod. Uporabljajo jedilni pribor pri uživanju prehranskih obrokov. Sami in s svojimi vrstniki vrednotijo kulturo uživanja v sklopu organizirane šolske prehrane ter predlagajo potrebne izboljšave. Preverjajo količino zavržene hrane v šolski jedilnici in iščejo rešitve za izboljšanje stanja;

–          priprava jedi za božično-novoletni bazar.

Mali kuharji četrtek, 5.+6. ura/14 dni 2.-3. r.

VSEBINA SKLOPA: OZNAČEVANJE ŽIVIL

DEJAVNOSTI:

–          obisk trgovine Mercator in ogled prehranskih izdelkov (pozorni na označevanje živil);

–          izdelava piramide zdrave prehrane;

–          predstavitev in ogled sezonskega sadja;

–          priprava sadnih nabodal v poljubni obliki (npr. ježki iz hrušk in grozdja …);

–          predstavitev in ogled različnih žit in žitnih izdelkov ter peka rženega kruha;

–          predstavitev in ogled različnih vrst mleka in mlečnih izdelkov ter priprava kefirja oz. po dogovoru z učenci;

–          predstavitev različnih vrst mesa in rib ter priprava pečene ribe;

–          sestava zdravih, enostavnih, hitrih in zabavnih receptov, ki jih bomo zbrali v knjižici receptov;

–          priprava zdravega obroka, ki ga sestavijo učenci sami;

–          priprava jedi za božično-novoletni bazar.

Veliki kuharji četrtek, 7.+8. ura/14 dni 4.-5. r.

VSEBINA SKLOPA: RAZLIČNI NAČINI PREHRANJEVANJA

DEJAVNOSTI:

–          obisk trgovine Spar in ogled prehranskih izdelkov (npr. živila brez glutena …)

–          izdelava piramide zdrave prehrane;

–          predstavitev in ogled sezonskega sadja ter priprava sadnih prigrizkov;

–          predstavitev in ogled sezonske zelenjave ter priprava solatnega krožnika;

–          predstavitev in ogled različnih žit in žitnih izdelkov ter priprava različnih vrst kruha, tudi brez glutena;

–          predstavitev in ogled različnih vrst mleka in mlečnih izdelkov ter priprava mlečnega namaza, tudi brez laktoze, oz. po dogovoru z učenci;

–          predstavitev različnih vrst mesa in rib ter priprava jedi iz teh živil;

–          sestavljanje različnih vrst jedilnikov, glede na potrebe učencev;

–          priprava zdravega obroka, ki ga sestavijo učenci sami;

–          priprava jedi za božično-novoletni bazar.

Mini master šef četrtek, 7.+8. ura/14 dni 6.-9. r.

VSEBINA SKLOPA: ZDRAV IN URAVNOTEŽEN JEDILNIK

DEJAVNOSTI:

–          obisk šolske kuhinje in ogled priprave enega obroka;

–          izdelava oz. sestavljanje piramide zdrave prehrane, kjer bodo zložena živila za zdrave in uravnotežene obroke;

–          sestavljanje zdravih jedilnikov;

–          priprava zdravega zajtrka;

–          priprava zdravega kosila;

–          priprava zdrave malice;

–          priprava zdrave večerje;

–          iskanje receptov na tradicionalen in sodoben način;

–          priprava tradicionalnih prekmurskih jedi na sodoben način;

–          priprava zdrave šolske malice za učence vseh razredov po predhodnem dogovoru s kuharjem;

–          učenci predstavijo razumevanje o zdravem in uravnoteženem obroku, razpravljajo in zagovarjajo svoja stališča in mnenja glede ustreznega prehranjevanja, poslušajo mnenja svojih vrstnikov glede pojmovanja uravnoteženega obroka, primerjajo in analizirajo svoj način prehranjevanja s svojimi vrstniki, poimenujejo hranilne snovi v šolskem jedilniku, analizirajo vsebnost potrebnih snovi in živil v šolskem jedilniku;

–          učenci pripravijo obrazec za spremljanje navad v prehranjevanju, določijo časovno obdobje in beležijo čas navade v prehrani po opravljeni nalogi reflektirajo počutje in kvaliteto;

–          priprava jedi za božično-novoletni bazar.

 

V okviru dejavnosti se bodo učenci tudi pripravljali na regijsko (Radenci) in državno (Ljubljana) tekmovanje za Zlato kuhalnico.

ZDRAVJE IN VARNOST

 

Izvajalke:

učiteljice

Vrtni palčki

Andreja Kavaš

sreda, 6. ura

 

1.-5. r.

Ker je vrt živa narava, se bomo »vrtni palčki« prilagajali potrebam rastlin na šolskem vrtu. Načeloma se bomo družili na vrtu eno uro tedensko. Spomladi tudi po dve ali tri ure, odvisno od narave dela. Pozimi, ko bo vrt počival, bomo tudi mi manj dejavni. Za datume in termine se bomo sproti dogovorili (z zapisanim urnikom za določeno časovno obdobje).

Občasno si bomo privoščili tudi kakšen sprehod in si ogledali različne vrste vrtov v naši okolici. Zagotovo nas bo kje presenetil Palček Polanski, ki mu bo delo vrtnih palčkov všeč.

Poskušali se bomo čim bolj držati načel trajnostnega razvoja:

KOMPOSTIRANJE IN GNOJENJE

Organske odpadke zbiramo in jih ustrezno kompostiramo, kompost pa uporabljamo za gnojenje vrtnih rastlin. Kompostnik je postavljen v polsenčni prostor ob živi meji. Tako je zaščiten pred vetrom in direktnimi sončnimi žarki. Mesto je odcedno, da voda ne zastaja.

Rastline gnojimo z organskimi gnojili. Delno uporabimo kompost, ki ga pridelamo.

Ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih mineralnih gnojil, saj se zavedamo, da bi s tem škodovali naravi in tudi sebi.

SEMENA

Uporabljamo ekološka semena ali kemično netretirana semena, če ekoloških ni na voljo. Zagovarjamo tudi, da je najkvalitetnejše seme tisto, ki je pridelano doma. Pobiramo semena z mladih rastlin, torej seme prvih in drugih cvetov. Takrat je v njem veliko hrane za kalečo rastlinico. Na tak način kar nekaj semen pridelamo sami.

NAČRTOVANJE

Izdelamo načrt zasaditve, pri katerem upoštevamo kolobar. Dela se lotimo, ko narava počiva, v računalniški učilnici, kjer spoznavamo dobre in slabe sosede ter ugotavljamo kdo od naših vrtnih prebivalcev je s kom v sorodu. Za rastline poiščemo tudi latinska imena.

Iščemo ideje za napise na/v koritih. Seveda pri izvedbi uporabimo naravne materiale ali recikliramo.

ZALIVANJE

Trajnostno gospodarimo z vodo saj z njo ravnamo skrbno. Učenci rastline zalivajo po potrebi, v vročih dneh pred poukom.

ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV

Na vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov. Ker so korita nameščena dokaj visoko, trata pod mizami pa je skrbno negovana, težav s polži ni. Uši zatiramo z naravnimi sredstvi, v veliko pomoč pa so nam pikapolonice s sosednjega travnika.

ODPADKI

Ločeno zbiramo ne le organske, temveč tudi vse druge odpadke. Po zaključenem delu na vrtu, učenci poskrbijo, da okolica ostane urejena in čista. Organski odpad odnesemo v kompostnik, embalažo pa ustrezno razvrstimo v koše za smeti.

Postal bom kolesar

Suzana Šajnovič

ponedeljek, 6. ura 5. r.

Učenci si z opravljanjem kolesarskega izpita:

–          pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,

–          se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,

–          poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa  in  znajo pravilno  vzdrževati  kolo,

–          opravijo teoretični in praktični del izpita,

–          se vzgojijo za kulturno  in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu,

–          se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev  telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

Čas izvajanja:

–     celoletno

–          teoretični del 20 ur – tedensko, ena ura

–          praktični del: 20 ur – strnjeno, v popoldanskem času, po pouku ali po dogovoru z učenci

–          individualne ure

Potrebni pripomočki:

–          delovni zvezek – kupijo starši

–          kolesa – starši

–          čelade – starši.

Eksperimentiranje in še kaj

Suzana Kotnjek

petek, 7. ura

 

6.-9. r.

Posamezne vsebine bodo izvajane strnjeno (glede na potrebe).

– Učenci izvajajo preproste in zanimive kemijske eksperimente,

– znajo razložiti rezultate eksperimentiranja,

– povežejo eksperimente z vsakdanjim življenjem,

– naučijo se osnov prve pomoči,

– znajo reagirati v primeru nesreč,

– spoznajo AED,  potek oživljanja, klic 112,

– naučijo se korakov raziskovanja,

– naučijo se pravilne izdelave seminarske, raziskovalne naloge,

– v heterogenih skupinah izdelajo seminarsko oz. raziskovalno nalogo,

– druge aktualne dejavnosti (ogled kemijskega laboratorija, obisk Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota …).