V ponedeljek smo otvorili naš Zeleni teden, in sicer smo imeli najprej na predmetni stopnji tehniški dan. Najprej sta nas obiskala gozdar in predstavnik Zavoda za slovenske gozdove ter povedala veliko o gozdu, drevesnih vrstah ter delu gozdarja. Učenci so preštevali letnice v drevesnem deblu ter ugotavljali, koliko je bilo drevo staro, označili so tudi svojo starost. S seboj sta prinesla tudi nekaj sadik raznega drevja in nam jih pustila za darilo. Tudi mi smo pokazali hvaležnost in veselje z majhnim darilom v spomin na našo šolo in obisk.

Po malici pa so se pričele delavnice po razredih. Vsak razred je imel svojo zadolžitev. Učenci 6. razreda so uredili šolski vrt, to pomeni, da so pobrusili korita, izdelali nove napise zanje, uredili so tudi gredice.  V 7. razredu so se lotili izdelave ptičjih krmilnic in valilnic, učenci 8. razreda pa so izdelali čebelji panj. V 9. razredu so učenci razmišljali o talnih igrah šolsko dvorišče in otroke vrtca. Izdelali so skice ter s kredo in šablonami zarisali prve oblike na tla pred šolo in vrtcem. V kratkem bodo talne igre še pobarvali in jih uredili ter s tem razveselili vse učence in otroke vrtca.

Več o dogajanju pa si lahko pogledate v galeriji.