Select Page

Vrtec

Vrtec deluje v okviru javnega zavoda OŠ Dornberk in ima dve enoti: Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina.

Ravnateljica zavoda je Dragica Vidmar, pomočnica ravnatelja za vrtec je Alenka Klavžar. Organizacijski vodja Vrtca Prvačina je Ljuba Krušič.

Ker je vrtec organizacijsko vezan na šolo, se tam opravljajo upravno-administrativne storitve in v centralni kuhinji pripravlja hrana za obe enoti.

 

 ŠTEVILO OTROK V VRTCIH IN ŠTEVILO ODDELKOV (SKUPIN)

Obe enoti obiskujejo otroci iz kraja in pripadajočih zaselkov. Razdeljeni so v 8 starostnih  skupin od 1. do 6. leta starosti.

RAZPORED OTROK IN KADRA PO ENOTAH VRTCA

VRTEC DORNBERK

SKUPINA

ŠTEVILO 

VZGOJITELJICA

POM. VZGOJITELJICE

 GOSENICE
5 – 6 let
      24        KSENIJA BIRSA  POLONA MIHELJ

PIKAPOLONICE 3,5 – 5 let

21 

 ALENKA KLAVŽAR 

 MARINA ŠINIGOJ

ČEBELE
3,5 – 4,5 let

21

TATJANA HAREJ

  JOŽICA SKRT TIMIČ
VESNA FERFOLJA 

METULJI
2 – 3,5 let

19 

TANJA FURLAN

MATEJA VOLK

POLŽKI
1 – 2 let

14

MONIKA MIHELJ 

BOJANA GULIČ 

 

 VRTEC PRVAČINA

SKUPINA

ŠTEVILO 

VZGOJITELJICA

POM. VZGOJITELJICE


ZVEZDICE
 
1 – 2 let

10 

LJUBA KRUŠIČ

ANJA ČUFER

MAVRICA

    2 – 3,5 let

17   VOJKA MIHELJ

  JOŽICA VUKAŠINOVIČ


SONČKI
4 – 6 let

20 

MARJANA TURK

MOJCA TRAMPUŽ

 


PROGRAMI

Starši lahko otroka vključite v enega izmed naslednjih programov:

Dnevni program
Program traja največ devet ur. Otroci lga v vrtcu Prvačina ahko koristijo med 6.30 in 16. uro. Otrokom nudimo vzgojne dejavnosti, postrežemo z jutranjo malico, kosilom in popoldansko malico. V popoldanskem času se poleg počitka organizirajo umirjene  dejavnosti pod vodstvom pomočnic vzgojiteljic.

Poldnevni program
Program traja od 6.30 do 13. ure. Vsebuje vzgojne dejavnosti in hrano v celoti.

Poldnevni program brez kosila
Traja od 6.30 do kosila. Program vsebuje vzgojne dejavnosti in jutranjo malico.

Cene posameznih programov določi občina na predlog vrtca. Vrtec oblikuje ceno na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in prehrane v vrtcu.
Starši lahko ob vpisu otroka v vrtec in vsako leto novembra uveljavljate pravico do subvencioniranja plačila programa predšolske vzgoje. Do te subvencije so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Subvencijo, oziroma znižanje plačila vrtca, lahko starši uveljavljate pri pristojnem občinskem uporavnem organu s posebno vlogo (obrazec DZS št. 1,82) ter odločbo davčnega organa o odmeri dohodnine. Plačilo staršev določi občina na podlagi dohodkov in premoženja, s katerim razpolaga družina in sicer kot odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen.
Od 1. 9. 2008 zagotavlja država staršem, ki imajo v vrtec vključenega hkrati več kot enega otroka, tudi sredstva za sofinanciranje plačil oskrbnine za drugega in naslednje otroke. Starši bodo tako plačali vrtec samo za najstarejšega otroka, za ostale otroke pa bodo plačila oproščeni.

POSLOVANJE VRTCA

  Obe enoti poslujeta  ob delavnikih  od ponedeljka do petka od 6.30 do 16. ure.

V predprazničnih dneh ter med jesenskimi in zimskimi počitnicami potrebuje varstvo manj otrok, zato bomo takrat predhodno ugotavljali potrebe staršev po varstvu v času počitnic.
Če bo varstvo v obeh enotah potrebovalo več kot 5 otrok, ga bomo organizirali v eni izmed enot. Če bo prijavljenih manj kot 5 otrok, vrtec ne bo posloval. Starši si boste v tem primeru varstvo za svojega otroka poiskali v enem izmed dežurnih vrtcev v občini Nova Gorica. 

Obisk otrok je manjši tudi v času poletnih počitnic, zato bosta v juliju in avgustu enoti poslovali izmenično. Tako bo v letošnjem šolskem letu (2010/11)  julija poslovala enota v Dornberku, avgusta pa enota v Prvačini.

Starejši skupini vrtc, tako v Prvačini kot v Dornberku bosta gostovali na šoli.

 

  DNEVNI RAZPORED DEJAVNOSTI

  • od 6.30 do 8.00 – sprejem otrok, igre otrok po dogovoru z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, individualne dejavnosti z otroki, …;
  • od 8.00 do 8.30 – igre, jutranje razgibavanje, priprava na malico;
  • od 8.30 do 9.00 – dopoldanska malica;
  • od 9.00 do 11.15 (VVE Prvačina do 11.30) – raznovrstne vzgojne dejavnosti pod vodstvom vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vključno z bivanjem na prostem, s sprehodi in opazovanji…;
  • od 11.15 do 12.30 – priprava na kosilo in kosilo;
  • od 12.30 do 13.00 – priprava na počitek in umirjanje otrok, ki se pripravljajo na spanje; odhajanje otrok, ki so vključeni v poldnevni program;čas za mirnejše dejavnosti, ki trajajo za otroke, ki ne spijo, do 14.30
  • od 13.00 do 14.30 – počitek;
  • od 14.00 do 15.00 –  popoldanska malica;
  • od 15.00 do 16.00 – igre in odhajanje domov.

Otrok lahko zapusti vrtec le v spremstvu staršev ali druge polnoletne pooblaščene osebe.

Dostopnost