Spoštovani zaposleni v zavodu, učenci šole, otroci vrtca in družine gostujočih učencev!

V tednu, ki je za nami, smo na šoli gostili partnerje štirih držav – iz Poljske, Slovaške, Italije in  Portugalske, s katerimi sodelujemo v skupnem Erasmus+ projektu pod naslovom The game of values ali Igra vrednot. Na prihod tujih učiteljev in učencev, ki so cel teden spoznavali naš utrip življenja na šoli, uživali v lepotah našega kraja in regije, okušali našo kulinariko ter navezovali stike in prijateljstva, se je bilo potrebno dobro pripraviti. Za vso organizacijo prihoda, bivanja in odhoda naših gostov, program v šoli ter spremljevalni program je poskrbel koordinacijski tim treh učiteljic, kot vodja projekta učiteljica Vesna Njenjić ter članici tima učiteljici  Suzana Kotnjek in Mateja Sukič Kuzma, ki se vam v imenu zavoda in v lastnem imenu iskreno zahvaljujem. Kljub izkušnjam v že izvedenem podobnem projektu obstajajo vedno novi koordinatorski izzivi, številna načrtovanja, usklajevanja, prilagajanja spremembam ali nepredvidenim situacijam. Hvala timu za vso koordinacijo, vložen trud in čas. Vsekakor izpeljava programa ne bi bila izvedljiva, če v njej ne bi sodelovali vsi zaposleni v zavodu. Iskrena hvala vsem vam strokovnim delavcem, ki ste na kakršen koli način prispevali k udejanjanju zastavljenega programa: z dežurstvi, z nadomeščanji odsotnih učiteljev, s predstavitvami v razredih in v telovadnici, z izvedenimi delavnicami, s pripravo popoldanskega programa – valentinovega plesa, s pripravo panojev, z objavo dogodkov in fotografij na šolski spletni strani, s spremstvom ob popoldanskem programu ali kako dugače. Verjamem in vem, da ste zastavljeno delo v tednu gostovanja izpeljali po najboljših močeh, v timskem duhu, v sodelovanju in povezovanju. Rezultat ni mogel izostati, predstavitev dela in življenja na šoli je bila več kot uspešna, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Iskrena hvala vzgojiteljicam in otrokom vrtca, da ste za naše goste odprli vrata svojih igralnic in vrtec pogumno ter pristno predstavili. Za dobro izpeljavo projekta v tednu gostovanja je bil nepogrešljiv tudi administrativno-tehnični kader: iskreno se zahvaljujem tajnici VIZ, ki opravlja ogromno na videz neopaznega dela, a nepogrešljivega za uspešnost zavoda in tudi tega projekta. Za zadovoljitev lakote vseh v zavodu in naših gostov je ves teden s pripravo zajtrkov, prigrizkov, malic in ogromno kosil skrbela kuhinja – kuhar in kuharici. Za organizacijo, trud in opravljeno delo, pripravo okusnih obrokov, se vam iskreno zahvaljujem. Prav tako se iskreno zahvaljujem čistilcem, ki ste s pripravljenostjo k reorganizaciji dela poskrbeli za čistočo prostorov in druge tehnične potrebe. Hvala, dragi učenci naše šole, da ste sprejeli učence tujih držav, se z njimi družili, jim v okviru pouka, načrtovanega programa ali v popoldanskih druženjih popestrili bivanje ter približali vaš vsakdanjik. Hvala učencem, ki tedensko v okviru projektne ure Erasmus+ ustvarjate in udejanjate temo Igra vrednot. Nenazadnje gre velika in iskrena zahvala družinam gostujočih učencev – vam spoštovani starši in učenci, da ste v svoje družine in domove sprejeli tuje otroke in s tem prevzeli veliko odgovornost. Hvala za vaše gostoljublje, za vse, kar ste nudili gostujočim učencem, da je bivanje zanje pri nas bilo udobno, varno in polno novih doživetij.

Iskrena in velika hvala še enkrat vsem.

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič

Zahvala