V četrtek, 13. 6. 2019 je na naši šoli 5. šolsko uro v knjižnici potekal zaključek bralne značke slovenščine. Najprej nas je nagovorila gospa ravnateljica, Danijela Apatič. Sledila je gledališka igra izbirnega predmeta gledališki klub pod mentorstvom učiteljice Valerije Dravec Donša. Nato pa po razredih podelitve priznanj za uspešno opravljeno bralno značko. Vsaka razredničarka je na razredni stopnji najprej namenila nekaj spodbudnih besed mladim bralcem, nato pa jim je podelila priznanja. Na predmetni stopnji je mentorica spregovorila vsem razredom in jim izročila priznanja. Posebej nagovorjene in pohvaljene so bile učenke 9. razreda, ki so si zaslužile še spominsko priznanje in knjižno nagrado (sicer podeljeno na valeti). Učenka 9. r., Julia Hozjan, je prebrala osebno izpoved, zakaj se je branje v življenju tako pomembno. Na podelitvi smo se zbrali v velikem številu, a si vse mentorice želimo, da bi nas bilo naslednje leto še več.

Zapisala: Valerija Dravec Donša, mentorica BZ SLO na PS