Gostiteljica letošnjega zasedanja medšolskega otroškega parlamenta, ki je potekalo 12. 2. 2019, je bila DOŠ Genterovci.  Sodelovalo je devet osnovnih šol : OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, DOŠ Dobrovnik, DOŠ Genterovci,OŠ Kobilje, DOŠ I Lendava, OŠ Odranci, OŠ Turnišče in OŠ Miška Kranjca Velika Polana.

Šola gostiteljica je pripravila kratki kulturni program, kateremu so sledile predstavitve dela šolskih parlamentov.

Delo otroškega parlamenta na naši šoli smo predstavile s sledečimi besedami:

»Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Tema 29. otroškega parlamenta je nadaljevanje teme iz preteklega šolskega leta, glasi se Šolstvo in šolski sistem in je v podporo šolam pri spreminjanju v vključujočo šolo.

V preteklem šolskem letu smo zbrali mnenja učencev o obstoječem šolskem sistemu in njihove predloge za dejavnosti, s katerimi bi popestrili in izboljšali  dejavnosti v šoli. V letošnjem šolskem letu smo namenili posebno pozornost odnosom, prijateljstvu, obrekovanju in medvrstniškemu nasilju ter pastem spletnih komunikacij.

Septembra in oktobra smo imeli delavnice o obrekovanju in posledicah le tega. Iskali smo načine, kako preprečiti oz. zaustaviti to izredno nevarno razvado. Učenci in delavci šole smo v okviru projekta Izobraževalnega inštituta Eksena ob mednarodnem dnevu strpnosti podpisali slavnostno zaobljubo STOP OBREKOVANJU.

V petek, 4. 1. 2019 se je na naši šoli odvijalo zasedanje šolskega otroškega parlamenta. Učenci od 4. do 9. razreda smo si ogledali film Gajin svet in po razredih v delavnicah prišli do končnih sklepov in ugotovitev, ki so bili predstavljeni na zasedanju.

Učenci od 1. do 3. razreda pa so imeli delavnico o sprejemanju in strpnosti, nato pa so si ogledali predstavo Žabec in tujec.

Zasedanje je potekalo v telovadnici šole. Na zasedanju ŠOP so oddelki predstavili svoje delo in predloge.

Učenci razredne stopnje so podali sklepe, da smo ljudje različni in drugačni, a moramo biti kljub temu enakopravni. Poudarili so, da je zelo pomembna strpnost in predlagajo, da naj to postane naša vrlina. Različnost in drugačnost naj nas krepita in bogatita. O drugih ne smemo prehitro soditi, ampak je potrebno vsakemu dati priložnost in ga spoznati v pravi luči. Prijateljstvo je dragocena vrednota, za katero so potrebni čas, odgovornost, prizadevanje, odprto srce in topel objem.

Učenci predmetne stopnje so podali ugotovitve in sklepe: da je medvrstniško nasilje zelo pogosto in ga je zato potrebno znati reševati. Posvetili so se vrstam nasilja, opredelili vlogo nasilneža, žrtve in opazovalca ter podali predloge za zmanjšanje nasilja. Predlagajo, da naj o nasilju s strani vrstnikov žrtev spregovori, obvesti učitelja in tako poskuša preprečiti dejanja nasilneža.  da naj na družbenih omrežjih učenci ne stopajo v stik z neznanci, ne objavljajo svojih osebnih podatkov in se preko spleta ne dogovarjajo za srečanja v živo z neznanci. Predlagajo, da naj v primeru izsiljevanja o tem obvestijo odraslo osebo in pogovore preko spleta z znano osebo nadomestijo s pogovorom v živo.«

Sledila je okrogla miza na aktualna vprašanja v zvezi s trenutnim šolskim sistemom in debata o nekaterih predlaganih spremembah.

Naše delo je spremljala tudi predstojnica ZRSŠ OE  Murska Sobota, ga. Irena Kumer, ki je pohvalila naše delo, predloge in poudarila, da učenci strokovnim službam postavljamo aktualne izzive.

predsedstvo otroškega parlamenta na OŠ Miška Kranjca Velika Polana, Alja, Ajda in Tia z mentoricama