Select Page

4. razred

MATEMATIKA

4. RAZRED, MATEMATIKA, 18. 3. 2020

4. razred, MATEMATIKA, 20. 3. 2020

4. RAZRED, MATEMATIKA, 23. 3. 2020

4. RAZRED, UČIMO SE NA DALJAVO, MATEMATIKA, 25. 3. 2020

4. razred, matematika, 27. 3. 2020

4. razred, matematika, 30. 3. 2020

SLOVENŠČINA

4. razred, slovenščina, 19. 3. 2020

4. razred, SLOVENŠČINA, 20. 3. 2020

4. razred slovenščina, 24. 3. 2020

4. razred, slovenščina, 26. 3. 2020

4. razred, slovenščina, domače branje, 26. 3. 2020

4. razred, slovenščina, 27. 3. 2020

4. razred, slovenščina, 31.3. 2020

NARAVOSLOVJE

4. razred. naravoslovje in tehnika, 19. 3. 2020

4. razred, NIT, 24. 3. 2020

4. razred, NIT, 26. 3. 2020

4. razred, NIT, 31. 3. 2020

ANGLEŠČINA

anglescina 4. razred

anglescina 4. razred 24. 3. 2020

anglescina 4. razred 25. 3. 2020

anglescina 4. razred 31. 3. 2020

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST 4. razred

GLASBENA UMETNOST 4. razred – 3. teden

LIKOVNA UMETNOST

4. RAZRED, LIKOVNA UMETNOST, 23. 3. 2020

4. razred, LUM, 30. 3. 2020

ŠPORT

1. ŠPORT Gibalne sposobnosti

2. ŠPORT Značilnosti športne vadbe

3. ŠPORT Vadba za športni karton

DRUŽBA

4. razred, DRUŽBA, 20. 3. 2020

4. razred, družba, 24. 3. 2020

4. razred, družba, 27. 3. 2020

4. razred, družba, 31. 3. 2020

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEMŠČINA 456

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

nit456

nit456 27.3.2020

nit456 31.3.2020

RAP-ŠPORT

1.teden

2. teden

Video-koordinacijska lestvica

3. teden

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

RAP- VRTNI PALČKI

Vrtni palčki – velikonočni vrtiček

Trije vrtni palčki – utrinek

Velikonočna košarica

VELIKONOČNA DEKORACIJA

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP-Hrana in prehranjevanje

RaP-Hrana in prehranjevanje – 2

POPESTRIMO ŠOLO

POŠ_ Lara Puhan

POŠ_ 2. teden Lara Puhan

PEVSKI ZBOR

Izlet – besedilo (1)

Izštevanka – besedilo

Otroški pevski zbor 3., 4. in 5. razred

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 2. teden

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 3. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

RAZREDNI PANO

RAZREDNI PANO 4

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA