Select Page

5. razred_10. teden

NARAVOSLOVNI DAN: DELO IN IGRA, 29. 5. 2020

Dan dejavnosti

SLOVENŠČINA

SLJ, 26. 5. 2020

SLJ, 27. 5. 2020

SLJ, 28. 5. 2020

MATEMATIKA

MAT, 26. 5. 2020

MAT, 27. 5. 2020

DRUŽBA

DRU, 25. 5. 2020

DRU, 28. 5. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

NIT, 25. 5. 2020

NIT, 27. 5. 2020

ŠPORT

10. ŠPORT Nogomet II

GOSPODINJSTVO

5. razred, gospodinjstvo, 28. 5. 2020

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 5

GLASBENA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

LUM, 26. 5. 2020

DOPOLNILNI  DODATNI POUK

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

5.6.NIP

10.teden

https://www.quiz-maker.com/Q9B337R

OPB

OPB

Vsebine za delo OPB najdete tukaj: https://padlet.com/skarlovnikhela/podaljsanobivanje

POPESTRIMO ŠOLO

Lara Puhan_POŠ_10. teden

POSTAL BOM KOLESAR

5. razred, KI, 25. 5. 2020

RAP-ŠPORT

10.teden

RAP- VRTNI PALČKI

RAP – HRANA IN PREHRANJEVANJE

RaP – Hrana in prehranjevanje 9. in 10. teden

PEVSKI ZBOR

Otroški pevski zbor 3., 4., 5. razred – 10. teden

VAJE ZA OPP

Vaje za spomin in večjo koncentracijo

GRAFOMOTORIČNE VAJE

VAJE ZA SPROŠČANJE

Nudenje pomoči – kontakt

VAJE ZA MOŽGANE

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

Nasveti, predlogi, ideje za sproščanje, preživljanje skupnega časa

Koronavirus (SARS-CoV-2) – ključne informacije

Nudenje pomoči – pedagoginja, kontakt

Nekaj uporabnih člankov za starše

ŠOLSKA KNJIŽNICA

ŠOLSKA KNJIŽNICA