Select Page

Dragi učenci/učenke, otroci vrtca,

spoštovani strokovni sodelavci šole/vrtca, ostali zaposleni in starši!

 

Drage učenke in učenci, šolsko leto se je zaključilo in počitnice so tu. Pred vami je začetek brezskrbnosti, počitka, potepanj, raziskovanj, novih spoznavanj, novih prijateljstev, morda tudi počitniškega branja. Zaslužili ste si. Čestitam vam za dosežen učni uspeh, vsa nova znanja in veščine, kompetence, ki ste jih usvojili v tem drugačnem in posebnem šolskem letu, ki nas je zaradi epidemije ponovno postavilo pred velik izziv in preizkušnjo – delo oz. šolanje na daljavo. S skupnimi močmi, s sodelovanjem, medsebojno pomočjo smo uresničevali in udejanjali drugačen način oz. model šolanja. Kljub nujnemu prilagajanju lahko ponosno povemo, da smo šolsko leto uspešno pripeljali do konca, kar dokazujejo vaša spričevala, dobri rezultati na številnih tekmovanjih in natečajih, uspešna sodelovanja in udejstvovanja v projektih, na prireditvah v šoli, občini in širšem okolju. Zato vam za vse dosežke iskreno čestitam in se vam zahvaljujem za vaš trud. Prepričana pa sem, da je v vseh nas še veliko potenciala, zmožnosti in sposobnosti, ki jih bomo imeli priložnost uresničiti v novem šolskem letu. Leto, polno izzivov, vzponov, padcev, včasih prevelikih pričakovanj, včasih pomanjkanja motivacije za delo, a vendar lepih dogodkov in končnih uspehov je za nami. Česa vam želim med počitnicami? Čim manj bodite digitalni, čim bolj se povežite z naravo, z gibanjem, bodite aktivni, pustolovski in raziskovalni – tako boste poskrbeli za zdravje in obenem širili svoja obzorja z vseživljenjskim znanjem. Najdite pravo mero med sproščenostjo in odgovornostjo.

Spoštovani sodelavci, tudi za nas je bilo delovno leto pestro, nenavadno, naporno, polno izzivov in izkušenj. Zdravstvena situacija v državi – razglasitev epidemije in posledično delo na daljavo je narekovala, da ponovno stopimo z ustaljenih poti in se prilagodimo drugačnemu, specifičnemu, nepredvidenemu, deloma nenačrtovanemu,  prilagojenemu načinu dela, vse to pa ob neprestani skrbi za lastno zdravje in zdravje drugih ob nas. Izkušnja dela na daljavo je preobrazila naše pedagoško delo, kompetence, naša delovni ter prosti čas, med katerima so se meje pogosto brisale. S svojo predanostjo ste učitelji uspešno poučevali, tako v šoli kot na daljavo, ter učence spodbujali k ohranjanju učne motivacije, kondicije za dosego njihovih najboljših rezultatov. Tudi vzgojiteljice vrtca in ostali zaposleni ste s svojimi delom, idejami prispevali k udejanjanju zastavljenih ciljev. Hvala vam za opravljeno delo, vložen trud, pogum in pripravljenost stopiti iz ustaljenih okvirov dela. Vedno je še prostor za izboljšave, nove veščine, nova znanja in kompetence, tako pri učencih kot pri zaposlenih. Hvala vsem, ki ste z izobraževanji in dograjevanji lastne prakse iskali možnosti za osebno in strokovno rast ter tako tvorili, ustvarjali, razvijali šolski sistem. Hvala vsem vam zaposlenim za vaš prispevek in uspešno opravljeno delo.

Spoštovani starši, velika zahvala gre tudi vam za izjemno podporo pedagoškemu delu v času izvajanja šolanja na daljavo. Hvaležni smo vam za vso sodelovanje, pomoč učencem – vašim otrokom, spodbude pri motivaciji za delo, učenje, konstruktivne kritike, vzgajanje otrok k odgovornemu načinu življenja in upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja. 

Ob slovenskem državnem prazniku – ko praznujemo 30. rojstni dan naše države Republike Slovenije, ko smo kot narod in država postali samostojni ter neodvisni, vam vsem iskreno čestitam. Pomembna vrednota in dolžnost je, da se vsak izmed nas kot državljan zaveda narodne pripadnosti, svojih korenin, maternega slovenskega jezika, narečja in kulture, da se vse to vsak dan znova trudi spoštovati, ohranjati in biti na to ponosen.

Želim vam sproščen vstop v poletje, razigrane, vesele poletne počitnice, ravno takšne, kot si jih želite. Na snidenje 1. septembra.

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič