Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Šolski dnevi na daljavo se v tem koledarskem letu počasi iztekajo. Da si bomo oddahnili od izzivov, ki nam jih nalaga delo na daljavo, bomo zadnje šolske dni koledarskega leta za učence vseh razredov izvedli dneve dejavnosti in Medpredmetni dan brez IKT, in sicer:

  • v petek, 18. 12. 2020, bomo izvedli

tehniški dan – Okrasek za praznik,

  • v ponedeljek, 21. 12. 2020, bomo izvedli

športni dan – Pohod in nordijska hoja – z družino v naravo,

  • v torek, 22. 12. 2020, bomo izvedli

Medpredmetni dan brez IKT,

  • v sredo, 23. 12. 2020, pa kulturni dan z obeleženjem državnega praznika – dne samostojnosti in enotnosti.

Vsa navodila učenci 1. triade prejmejo preko ustaljenega načina komuniciranja (e-pošte), učenci 4.9. razreda pa najdete usmeritve in navodila v spletni učilnici razreda v mapi RAZREDNIŠTVO.

V četrtek, 24. 12. 2020, je v skladu z načrtovanim po LDN pouka prost dan in ga bomo nadomestili v mesecu aprilu.

Želimo vam veliko ustvarjalnosti, domišljije in dobre volje pri izvajanju vsebin dni dejavnosti.

 

Ravnateljica zavoda in vsi učitelji

Obvestilo o izvedbi dni dejavnosti