Select Page

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

Obveščeni smo bili, da je bilo v našem zavodu potrjenih več primerov okužbe s SARS-CoV-2, tako pri učencih kot pri zaposlenih. Upoštevajoč navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo identificirali tesne in visoko rizične kontakte (TK – VRK). Skladno z navodili NIJZ je za učence, ki so imeli VRK,  priporočena 10-dnevna karantena.

Karantena na domu je ukrep, s katerim zdrava oseba po visoko rizičnem kontaktu z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, omeji svoje stike z drugimi ljudmi (se samoosami na svojem stalnem, začasnem naslovu). Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo ali testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni.

Z namenom varne vrnitve v šolo svetujemo testiranje s HAGT po izteku 10-dnevne karantene.

Navodila za karanteno na domu so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

Za učence, ki so zaradi VRK v karanteni, še vedno obstaja tveganje, da se simptomi okužbe z virusom razvijejo, posledično pa to pomeni širjenje okužbe. Kršenje karantene se  lahko kaznuje z globo. Bolj kot to je Z NEUPOŠTEVANJEM KARANTENE vprašljiva moralna odgovornost staršev in učencev do namernega povzročanja tveganja za širjenje okužbe s koronavirusom.

Prosimo vas, da se seznanite in upoštevate Navodila za karanteno na domu, ki so dostopna na https://www.nijz.si/sl/izolacija v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

Kljub temu, da so naslednje točke navedene v Navodilih za karanteno na domu, in ste bili v obvestilu z njimi seznanjeni, jih ponovno izpostavljamo:

  • V primeru, da ima otrok v času karantene nov visoko rizičen stik z bolnikom (najpogosteje se to zgodi v družini, ko na novo zboli družinski član), se otroku karantena podaljša. Otroku se karantena zaključi, ko mine 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z novo potrjenim bolnikom s Covid-19.
  • Ob zaključku karantene je priporočeno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Če je vaš otrok ob zaključku karantene na domu zdrav, se vrne k vsakodnevnim aktivnostim. Ostali člani gospodinjstva, s katerimi živi otrok, ki preživlja karanteno na domu, lahko v času njegove karantene na domu normalno izvajajo vsakodnevne aktivnosti, razen če otrok ne razvije simptomov oz. znakov bolezni Covid-19.

Kako postopati, če otrok razvije simptome oz. znake bolezni covid-19?

V obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s Covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni Covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), naj otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da je oziroma je bil otrok v karanteni na domu. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Kako starši pridobite dokazilo o varstvu otroka?

Potrdilo o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za uveljavljanje pravice pri delodajalcu. Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu je dostopen preko naslednje spletne strani: https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

 

Naprošamo vas za spoštovanje karantene ter ozaveščanje o doslednem upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja nadaljnjih okužb s koronavirusom.

 

Lepo vas pozdravljam,

 

ravnateljica zavoda

Danijela Apatič