Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 5. 11. 2020 zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi sprejela sklep, s katerim za 7 dni podaljšuje uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20). Pristojna ministrica je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo OD 9. 11. 2020 DALJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V ŠOLAH ZA VSE UČENCE IZVAJALO NA DALJAVO.

Pouk na daljavo za učence 4.‒9. razreda, torej podajanje učne snovi in komunikacija med učitelji ter učenci, bo potekal preko Arnesovih spletnih učilnic, komunikacija pouka na daljavo za učence 1.‒3. razreda bo potekala preko elektronskih naslovov staršev oz. v dogovoru z razredničarkami.

Že pred časom smo vas obvestili, da v primeru, da učenci za delo na daljavo ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za pouk na daljavo, šola zagotavlja v skladu z zmožnostmi določeno število prenosnih in tabličnih računalnikov za izposojo. O nujni potrebi nas obvestite na telefonsko številko 02 5735840 ali 041 883 739.

Zaprtje šol in vrtcev lahko za zaposlene starše otrok do 5. razreda predstavlja t. i. višjo silo, na podlagi katere lahko starši zaradi varstva otrok ostanejo doma in uveljavljajo nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače. Za uveljavljanje pravice varstva otrok zaradi višje sile morajo starši najmanj v treh dneh od nastanka razloga obvestiti delodajalca.

V želji in upanju, da s skupnim sodelovanjem, zaupanjem in medsebojno pomočjo premostimo obdobje izrednih razmer, predvsem pa, da ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica zavoda

Danijela Apatič

in kolektiv zavoda