Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 17. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 26. marca 2021. Izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo potekalo enako kot v tem tednu. Glede izvajanja zaščitnih ukrepov in uporabe zaščitnih sredstev ni sprememb. Prav tako ni drugih novosti v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v prihodnjem tednu.

Obveščamo vas še s prejeto okrožnico MIZŠ dne 17. 3. 2021 Spoštovanje zaščitnih ukrepov – OBVESTILO glede težav oz. nedoslednega obveščanja šole in vrtca s strani staršev v zvezi z obolelostjo otroka/učenca z boleznijo Covid-19. Staršem velja skupni poziv NIJZ, MIZŠ in šole ter vrtca, da je potrebno ažurno vrtcu in šoli sporočiti vsak primer, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid-19, je v karanteni zaradi visoko rizičnega stika oz. vsako morebitno odsotnost otroka/učenca zaradi bolezenskih znakov. Le tako lahko šola in vrtec izpeljeta  vse predpisane postopke odzivanja o sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, kot to določajo navodila NIJZ in pristojnih institucij. Z izpeljavo potrebnih in ustreznih postopkov lahko zavod zagotovi omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe ter zavaruje druge otroke/učence, zaposlene v zavodu ter posledično njihove družine. Prav tako vas kot starše naprošamo, da tudi v zasebnem življenju upoštevate priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetujejo druženje z drugimi osebami izven družine.

Kot je bilo zapisano že v prejšnjem obvestilu in na podlagi prejete okrožnice vas vljudno naprošamo, da glede na epidemiološko situacijo zdravstveno stanje učencev jemljete resno in se posvetujete z otrokovim osebnim zdravnikom – pediatrom. V primeru izostanka vas naprošamo, da nam dosledno sporočate podatke, ki so v povezavi z morebitnim sumom ali okužbo s koronavirusom.

Želimo si, da nam, spoštovani starši, v skrbi za zdravje vašega otroka – našega učenca, pomagate na način, da otroku/om pojasnite pomen, namen in nujnost upoštevanja ukrepov.

Prav tako vas, spoštovani starši, naprošamo, da ob spremljanju otroka do in izpred šole uporabljate zaščitne maske ter da ne vstopate v prostore šole (z izjemo staršev otrok 1. razreda, ki prihajajo v JV, do garderobe).

Lepo pozdravljeni,

 ravnateljica zavoda

Danijela Apatič