Select Page

Spoštovani starši!

 

Z zadnjo veliko prenovo med zimskimi počitnicami so v Lo.Polis vključili celovit portal za učence in starše, ki so ga, predvsem slednji, že nestrpno pričakovali.

Za vse uporabnike (zaposlene, starše ali učence) so poenotili vstopno stran. Sedaj ostaja le še spletna stran lopolis.si.

 

Nov portal je na voljo vsem staršem, ki so v šoli pridobili uporabniško ime in geslo. Le-to bo vedno pogoj, da starš pride do vsebin na portalu. Da bi starši čim bolje spoznali nove funkcionalnosti, so vsem našim staršem do 20. 3. 2021 omogočili brezplačen vpogled v vse vsebine. Po tem datumu se bo pogled ločil na brezplačnega, ki ga bodo ohranili starši, ki imajo gesla, in plačljivega, ki bo samodejno vključen staršem, ki so se že naročili na eSporočila ali eRedovalnico in seveda novim naročnikom.

 

Brezplačni del vsebin – Lo.Polis START paket

Po 20. 3. 2021 bodo lahko vsi starši z up. imeni in gesli koristili brezplačni del vsebin. Na voljo bodo imeli vse spodaj navedeno:

 • pregled sporočil in komunikacija z razrednikom in šolo,
 • pregled vseh nadomeščanj po dnevih,
 • prijava na interesne dejavnosti, jutranje varstvo in podaljšano bivanje,
 • prijava na obvezne in neobvezne izbirne predmete.

 

Plačljivi del vsebin – Lo.Polis PRO paket

Poleg zgornjih vsebin bodo v plačljivem delu na portalu vidne še dodatne vsebine, ki bodo staršem na voljo poleg tega, da bodo na sms ali mail prejemali sporočila, kot je bilo to omogočeno doslej.

 • spremljanje ocen v redovalnici,
 • pregled napovedanih ocenjevanj znanja,
 • pregled izostankov skozi celotno šolsko leto,
 • pregled in statistika domačih nalog,
 • pregled in statistika pohval in graj pri pouku,
 • pregled vzgojnih ukrepov,
 • koledar šolskih obveznosti v dnevnem, tedenskem ali mesečnem pogledu,
 • dnevno ali tedensko obveščanje o izostankih, ocenah in sodelovanju pri pouku na mail ali telefon.

 

Kako bodo do vsebin na portalu dostopali starši?

Brezplačni del vsebin

Vsi starši z uporabniškim imenom in geslom bodo prišli do novih brezplačnih vsebin. Če bo starš želel plačljive vsebine, jih bo lahko naročil sam.

 

Za tekoče šolsko leto so za starše pripravili prehodno obdobje:

 • Obstoječi uporabniki eRedovalnice

Da starši, ki ste jim že vključili eRedovalnico, ne bi bili prikrajšani za vpogled v ocene, bomo po 20. 3. 2021 dali vsem na voljo polni dostop, tako da bodo brezplačno videli ocene do konca tega šolskega leta. Uporabljajo lahko ista gesla kot doslej, prijavljajo se na isti način, prijava jih bo preusmerila do ocen na novem portalu.

 • Novi naročniki portala Lo.Polis PRO v tem šolskem letu

Za nove naročnike bo po 20. 3. 2021 PRO paket plačljiv, a do konca tega šolskega leta le po polovični ceni 13 eur.

 • Portal Lo.Polis PRO v naslednjih šolskih letih

Za naprej bo cena za starše 26 €/leto. Staršem boste na šoli pripravili le uporabniška imena in gesla, na vsebine PRO paketa se bodo lahko naročili sami.

 

Upamo, da vam bo novi portal olajšal stike in potrebno informiranost v času, ko nikoli ne vemo, kdaj in koliko časa bo pouk potekal na daljavo, osebna komunikacija s starši pa je zato otežena.

 

Za več informacij pokličite na telefon 04 – 20 13 426 (Polona Pegan).

 

Lep pozdrav,

LOGOS.SI

 

 

Kranj, 8. 3. 2021