šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Naša šola je s šolskim letom 2022/23 postala kandidatka za članstvo v mreži Unesco pridruženih šol (ASPnet).

Slovenska mreža ASPnet je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Network, vanjo pa je vključenih več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Mreža ima 10 središč ASPnet, v katera so vključene osnovne in srednje šole ali vrtci, središča pa vodijo vodje središč, ki so praviloma zaposleni na šoli ali vrtcu, kjer je sedež središča.

Mednarodna mreža je bila ustanovljena leta 1953, sestavlja pa jo več kot 11.000 vzgojno-izobraževalnih zavodov v več kot 180 državah sveta.

Sodelovanje nam omogoča, da se pridružimo številnim projektom na državni, kot na mednarodni ravni, ki lahko obogatijo in popestrijo naš šolski vsakdan.

Teme vključujejo dejavnosti s področij: Globalno državljanstvo, Kultura miru in nenasilja, Kulturna dediščina, Kulturna raznolikost, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog.

Nekaj projektov smo v tem šolskem letu že izvedli: Pozdrav ptic miru (Breda Vöröš), Po poti kulturne dediščine (Jelka Horvat), STARA igra(ča), za NOVO veselje (Martina Ternar Gabor), Učenec poučuje (Valerija Dravec Donša). Sproti pa smo obeleževali tudi posebne mednarodne dneve.

Z delom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu, ko se nam bo bolj aktivno priključil tudi vrtec.

Dostopnost