Urniki

Šolsko leto 2019/2020

1. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK SLJ SLJ MAT ŠPO
TOREK DOD/DOP SLJ MAT GUM SPO
SREDA SPO SLJ MAT ŠPO TJA
ČETRTEK MAT SLJ LUM LUM TJA
PETEK SPO ŠPO SLJ GUM

2. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK MAT TJA ŠPO SLJ SLJ
TOREK DOD/DOP SPO SLJ LUM LUM
SREDA SLJ ŠPO MAT SPO GUM
ČETRTEK MAT SLJ TJA GUM
PETEK SLJ SLJ ŠPO MAT SPO

3. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK SLJ SLJ TJA MAT ŠPO
TOREK DOD/DOP MAT SPO SLJ LUM LUM
SREDA ŠPO TJA MAT SLJ SPO
ČETRTEK MAT SLJ SPO GUM
PETEK ŠPO MAT GUM SLJ SLJ

4. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK MAT ŠPO SLJ LUM LUM
TOREK N2N SLJ MAT NIT TJA DRU GUM/RU
SREDA DOD/DOP MAT SLJ ŠPO TJA NŠP
ČETRTEK N2N ŠPO MAT SLJ DRU NIT
PETEK   SLJ MAT NIT GUM NTE

5. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK ŠPO TJA NIT NIT DRU KI
TOREK N2N MAT ŠPO SLJ SLJ LUM LUM
SREDA DOD/DOP MAT MAT DRU NIT SLJ NŠP
ČETRTEK N2N TJA DRU ŠPO SLJ GUM/RU  GOS
PETEK SLJ MAT GUM TJA NTE

6. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK MAT NAR SLJ TIT-F ŠPO-D TIT-D ŠPO-F
TOREK N2N TJA MAT ŠPO-D GOS-F ŠPO-F GOS-D SLJ NTE
SREDA TJA SLJ MAT GUM GEO NŠP
ČETRTEK N2N SLJ TJA NAR ŠPO-D TIT-F ŠPO-F
TIT-D
PETEK LUM MAT SLJ ZGO TJA GOS-F
GOS-D
14dni

7. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK NAR MAT DKE SLJ GEO TIT-F ŠPO-D OGL
TOREK ŠPO-D ŠPO-F ZGO TJA GUM NI1
SREDA MAT ZGO SLJ TJA
TJN
NAR SPH/14 SPH/14
ČETRTEK SLJ TIT-D ŠPO-F MAT GEO TJA ŠSP
PETEK NI1 MAT SLJ TJA TJN NAR LUM

ŠPO-D ŠPO-F

 /

(april)

LUM-D
LUM-F

8. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK FIZ GEO MAT SLJ
TJA
SLJ
TJA
KEM PLE
TOREK MAT KEM GUM ZGO BIO SLJ/14
SREDA ŠPO-F MAT ZGO ŠPO-D TIT NI2; SPH/14 SPH/14
ČETRTEK MAT SLJ
TJA
DKE SLJ
TJA
BIO
GEO
FIZ ŠZZ
PETEK TJA
SLJ
TJA
SLJ
LUM ŠPO-D ŠPO-F NI2

9. RAZRED*:

PREDURA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONEDELJEK SLJ FIZ TJA KEM BIO MAT
TOREK ZGO TJA GEO MAT ŠPO SLJ/14
SREDA SLJ ŠPO BIO MAT TJA OGK
ČETRTEK FIZ MAT SLJ KEM EZR
PETEK SLJ ZGO GEO LUM GUM

*ZARADI USKLAJEVANJ SE URNIK TEKOM ŠOLSKEGA LETA ŠE LAHKO SPREMENI