Urniki

Šolsko leto 2018/2019

1. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0.
1. MAT SPO SLJ MAT SLJ
2. SLJ SLJ ŠPO SLJ SPO
3. SLJ MAT MAT ŠPO LUM
4. ŠPO GUM SPO GUM LUM
5. TJA TJA

2. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. DOD/DOP
1. SLJ TJA ŠPO TJA SLJ
2. SLJ MAT SLJ MAT SLJ
3. MAT SLJ LUM SPO MAT
4. GUM SPO LUM SLJ ŠPO
5. ŠPO SPO GUM

3. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. DOD/DOP
1. SLJ MAT SPO MAT SLJ
2. SLJ SLJ SLJ GUM SLJ
3. MAT ŠPO ŠPO SLJ MAT
4. LUM GUM TJA TJA SPO
5. LUM MAT SPO ŠPO

4. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. NIP-NEM DOD/DOP
1. SLJ MAT GUM SLJ SLJ
2. SLJ MAT SLJ MAT MAT
3. ŠPO DRU MAT DRU NIT
4. NIT ŠPO TJA LUM GUM/RU
5. NIT TJA ŠPO LUM
6. NIP-TIT NIP-RAČ NIP-NEM

5. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. NIP-NEM DOD/DOP KI
1. MAT ŠPO SLJ SLJ SLJ
2. DRU NIT SLJ ŠPO GOS
3. SLJ NIT TJA MAT NIT
4. LUM TJA ŠPO MAT GUM
5. LUM MAT DRU DRU TJA
6. NIP-TIT NIP-RAČ GUM/RU NIP-NEM

6. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. RU/14  NIP-NEM  NIP-NEM
1.

ŠPO-F

TIT-D

SLJ MAT SLJ TJA
2.

ŠPO-D

TIT-F

ŠPO-F

GOS-D

NAR MAT MAT
3. TJA NAR SLJ

ŠPO-F

TIT-D

ŠPO-D

GOS-F

4. SLJ LUM GEO

ŠPO-D

TIT-F

SLJ
5. ZGO MAT TJA TJA GUM
6.

GOS-D/14

GOS-F/14

NIP-RAČ NIP-TIT

7. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. RU/14 NIP-NEM NIP-NEM
1. SLJ NAR TJA MAT SLJ
2. MAT GEO MAT SLJ ŠPO-D
3. ZGO MAT DKE TJA LUM
4. TJA SLJ GUM GEO TJA
5. ŠPO-F ŠPO-D NAR NAR ZGO
6. OIP-NEM OIP-NEM ŠPO-F TIT
7. GKL ŠZS

8. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. RU/14 NIP-NEM NIP-NEM
1. TJA MAT DKE FIZ SLJ
2. SLJ TJA TJA SLJ KEM
3. FIZ ZGO MAT MAT ZGO
4. GEO/BIO KEM SLJ BIO MAT
5. TIT GUM GKL GEO LUM
6. ŠPO ŠZZ ŠPO
7.

9. RAZRED:

PON TOR SRE ČET PET
0. RU/14 NIP-NEM NIP-NEM
1. MAT ZGO BIO ŠPO-D ŠPO-F
2. TJA SLJ GEO FIZ SLJ
3. SLJ TJA KEM SLJ TJA
4. FIZ MAT MAT MAT LUM
5. KEM GEO GUM ŠPO-F ŠPO-D
6. ZGO BIO SLJ POK
7. PLES NOG EZR