šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Učne težave

Na OŠ Miška Kranjca Velika Polana se dobro zavedamo problematike učnih težav. Ob odkrivanju učnih težav vključujemo učence v najrazličnejše oblike pomoči in se trudimo na poti do njegovega uspeha.

Sledimo 5-stopenjskemu modelu pomoči, pri čemer učenca vključujemo v najrazličnejše oblike pomoči, če so prisotne splošne učne težave (individualizacija in diferenciacija pouka, dopolnilni pouk, pomoč v podaljšanem bivanju, vključevanje v ISP …).

V primeru, da so težave večje in izrazitejše in če otrok kljub pomoči ne dosega rezultatov oz. minimalnih standardov, pa sprožimo postopek za usmerjanje. Tako otroku na podlagi odločbe za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zagotovimo dodatno strokovno pomoč (DSP) različnih strokovnjakov (pedagogov, psihologov, pedopsihiatrov, tiflopedagogov, logopedov, učiteljev predmetnega področja …).

Za lažje razumevanje tematike prilagam podskupine učnih težav, načine prepoznavanja le-teh in skupine otrok s posebnimi potrebami, če jim je z odločbo o usmerjanju zagotovljena dodatna strokovna pomoč.  Za slednje je pri opisu pomezne skupine navedena tudi literatura, kjer najdete še več informacij (UČNE TEŽAVE, OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI).

Upam, da Vam bo prispevek pomagal pri prepoznavanju težav in lažjem odločanju o ponujeni pomoči vašemu otroku na šoli.

Dostopnost