Pomembni datumi

Datumi so povzeti po Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021

 • Do 13. 2. 2020seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje
 • 14. in 15. 2. 2020informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih
 • Med 11. in 21. 3. 2020: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska šola (š) (rezultati do 26. 3. 2020)
 • do 2. 4. 2020 (na naši šoli v tednu od 23. do 27. 3. 2020 pri RU): prijava za vpis v SŠ
 • 8. 4. 2020 do 16.00 urejavna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
 • do 23. 4. 2020: možnost prenosa prijav
 • do 27. 5. 2020: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
 • do 12. 6. 2020 do 15.00 ure: vnos podatkov o zaključenih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ
 • 16. – 19. 6. 2020 do 14.00 ure:  vpis v SŠ oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • Do 19. 6. 2020 do 16.00 ureobjava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka
 • Do 24. 6. 2020 do 15.00 ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu)
 • Do 29. 6. 2020 do 15.00 ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • do 30. 6. 2020 do 14.00 ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • do 1. 7. 2020 do 15.00 ure: objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)