Pomembni datumi

POMEMBNI DATUMI:

22. 1. 2018: izid razpisa za vpis v SŠ in dijaške domove (www.mizs.gov.si)

9. in 10. 2. 2018: informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih

12. do 24. 3. 2018: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

do 5. 4. 2018 (v šoli v mesecu marcu pri RU): prijava za vpis v SŠ

10. 4. 2018javna objava številčnega stanja prijav za vpis

do 24. 4. 2018 – možnost prenosa prijav

6. 6. 2018 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Vpis v SŠ: 19. – 22. 6. 2018 – predložitev dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev na izbranih šolah (brez omejitve vpisa)

23. 6. 2018objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka

27. 6. 2018 – rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu)

30. 6. 2018 – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 5. 7. 2017 – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 31. 8. 2018 – vpis v šole, kjer so še prosta mesta