Zaposleni

UČITELJI

Razred

Učitelj/razrednik

Poučuje predmete

Sanja Šimonka

Raz. pouk

Bernarda Žalik

Raz. pouk

Natalija Šimon

Raz. pouk

Suzana Šajnovič

Raz. pouk

Andreja Kavaš

Raz. pouk

Lidija Smej

MAT

Vesna Njenjić

TJA, SLJ

Vanja Švec

ZGO, GEO, DDKE

Suzana Kotnjek

NAR, GOS, BIO, KEM

Anton Marton

ŠPO

Sandra  Hanžič

GUM, OPZ, MPZ

Violeta Celec

Tilen Matje Červek

LUM

Jasna Cigut

  vzgojiteljica v 1. razredu

Mateja Sukič Kuzma

TJA

Alenka Mejaš

TJN, KNJ

Valerija Dravec Donša

SLJ

Vlado Žalik

 FIZ, TIT

Breda Vöröš

ISP, DSP

Mirjam Törnar

Helena Skarlovnik Casar

OPB, svetovalno delo

Zdenko Temlin

MAT, RAČ

Tjaša Žalig

RaP