Select Page

Zaposleni

UČITELJI

Razred

Učitelj/razrednik

Poučuje predmete

 3. Natalija Šimon

Raz. pouk

 1.

Sanja Šimonka

Raz. pouk

 2. Bernarda Žalik

Raz. pouk

 4.

Andreja Kavaš

Raz. pouk

 5. Suzana Šajnovič

Raz. pouk

 

Lidija Smej

MAT, TIT, ROID

7.

Vesno Njenjić

TJA, SLJ

 

Vanja Švec

ZGO, GEO, DKE
 9.

Suzana Kotnjek

NAR, GOS, BIO, KEM, SHP

 

Anton Marton

ŠPO

 

Sandra  Hanžič

GUM, OPZ, MPZ

 

Tilen Matej Červek

LUM

 

Jasna Cigut

  druga strokovna delavka v prvem razredu

 

Nataša Prendl

TJA

 

Alenka Mejaš

 KNJ

 

Martina Ternar Gabor

SLJ, OPB

 

Vlado Žalik

 FIZ, TIT

 

Breda Vöröš

ISP, DSP

 

Mirjam Törnar

svetovalno delo, OPB

 

Jelka Horvat

OPB, ZGO, GEO, DKE

6.

Lea Kociper

MAT, JV

 

Tjaša Žalig

RaP, OPB, JV

 8.

Valerija Dravec Donša

SLJ, OPB

 

Denis Dugar

OPB

 

Iva Hochstätter Matečko

TJN, OPB, DSP