Select Page

Zaposleni

UČITELJI

Razred

Učitelj/razrednik

Poučuje predmete

 2. Natalija Šimon

Raz. pouk

 3.

Sanja Šimonka

Raz. pouk

 1. Bernarda Žalik

Raz. pouk

 5.

Andreja Kavaš

Raz. pouk

 4. Suzana Šajnovič

Raz. pouk

9.

Lidija Smej

MAT, TIT, ROID

Anita Markoja

 SLJ, OPB

6.

Vesno Njenjić

TJA

Vanja Švec

ZGO, GEO, DKE
 8.

Suzana Kotnjek

NAR, GOS, BIO, KEM, SHP

Anton Marton

ŠPO

Sandra  Hanžič

GUM, OPZ, MPZ

Tilen Matej Červek

LUM

Jasna Cigut

  druga strokovna delavka v prvem razredu

Mateja Sukič Kuzma

TJA, TJN

Alenka Mejaš

TJN, KNJ

Martina Ternar Gabor

SLJ, OPB

Vlado Žalik

 FIZ, TIT

Breda Vöröš

ISP, DSP

Mirjam Törnar

svetovalno delo

Jelka Horvat

OPB

Lea Kociper

MAT

Tjaša Žalig

RaP, OPB, JV

 7.

Valerija Dravec Donša

SLJ, DOD68, DOP68