šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Erasmus+

IME PROJEKTA: The game of values, Igra vrednot

TRAJANJE: 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

SODELUJOČI: Slovenija, Slovaška, Italija, Portugalska, Poljska – nosilka projekta

Prioritetno področje projekta: družbena vključenost

Teme:

  • raziskovanje in spoznavanje kulturne dediščine
  • IKT – nove tehnologije – digitalne kompetence
  • socialni dialog/ključne kompetence (vključno z matematiko in opismenjevanjem) – osnovne spretnosti / učenje jezikov

Cilji:

  • spodbujanje vrednot: strpnost, empatija, prijateljstvo
  • razvoj osnovnih veščin: pisanja, branja
  • izboljšanje veščin IKT (učenci in učitelji)
  • izboljšanje znanja jezikov (učencev in učiteljev), razvijanje komunikacijskih veščin
  • spoznavanje preteklosti (družine, mesta, države) in kulture drugih partnerjev
  • razvijanje ustvarjalnosti (obrtno delo, umetnost)

Rezultat:

  • vsak partner bo naredil svojo igro, ki bo promovirala vrednote

V projektu želimo učencem omogočiti spoznavanje ljudi drugih držav in ustvarjanje pozitivnega odnosa do drugih narodov. Sodelujoče osnovne šole se srečujejo s podobnimi težavami, ki so povezane tudi z razmeroma nizkimi dohodki družin, pomanjkanjem motivacije in pomanjkanjem podpore doma. Šole uporabljajo različne načine reševanja problemov in pomoči učencem in njihovim družinam. Aktivno sodelovanje v tem mednarodnem projektu je lahko orodje za boj proti družbeni izključenosti.

Cilji so spodbujanje vrednot, motiviranje učencev za učenje, gradnja njihove samozavesti, razvijanje ustvarjalnosti in osnovnih spretnosti: pisanje, branje, uporaba IKT, znanje jezikov, podjetništvo, sposobnost samoorganiziranja prostega časa učencev, spoznavanje in spoštovanje lastne kulture in zgodovine (družina, mesto, država) ter kulture  in zgodovine sodelujočih partnerjev.

Glavni rezultat bo igra, ki jo ustvari vsaka sodelujoča šola, ki je lahko odlično orodje za dosego naših ciljev. Z delom na tem projektu ustvarjamo like, svet igre, njeno zgodbo in pravila. Dodatni izdelki v zvezi z igro so: knjižni in video vodič, napovednik, letaki, plakati. Med ustvarjanjem končne igre bomo vadili različne sposobnosti z uporabo različnih metod: timsko delo, bralno razumevanje in pisanje, ročno delo. Za izmenjavo informacij in idej bodo šole uporabljale platformo eTwinning. S sodelovanjem in zaradi sodelovanja si bodo učenci dolgoročno  povečali motivacijo, samozavest in spremenili način razmišljanja. V projektnem timu so učiteljice: koordinatorica učiteljica Vesna Njenjić, članici učiteljici Mateja Sukič Kuzma in Suzana Kotnjek. V projekt bodo na različnih ravnem dela vključeni vsi učenci in učitelji šole.

 

Prvo srečanje partnerjev v projektu Erasmus+ Igra vrednot

Med 21. in 25. 10. smo se tri učiteljice udeležile prvega srečanja partnerskih držav. Srečanje je organizirala koordinatorica projekta, Poljska. Petdnevno srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju učiteljev, ki sodelujemo v projektu, ter načrtovanju dela v prihodnje. Iz naše šole smo se srečanja udeležile učiteljice Mateja, Suzana in Vesna. Spoznale smo Angelo, Rosario in Leonarda iz Italije, Petra, Petro in Katarino s Slovaške, ponovno pa smo se srečale s Paulo in Marillio s Portugalske ter Barbaro, Moniko in Marto s Poljske. Na pot iz Murske Sobote smo se odpravile že dan prej in v popoldanskih urah prispele v Katowice.

Prvi dan našega srečanja nas je pozdravila ravnateljica šole, učenci pa so nam pripravili kratek glasbeni uvod. Sledil je ogled šole in udeležba pri uri matematike z učenci osmega razreda in učiteljico Marto. V nadaljevanju smo predstavili svoje šole, mesto, regijo in državo. Učitelji poljske šole so pokazali namizno igro, ki je nastala v njihovem preteklem projektu in predstavlja izhodiščno idejo za projekt, v katerem sodelujemo sedaj. Po kosilu smo se odpravili v sobo pobega, kjer smo v mešanih skupinah skušali v čim krajšem času opraviti svojo nalogo in pobegniti iz sobe. Brez sodelovanja nam ne bi šlo.

Drugi dan je bil delovno obarvan, saj smo učiteljice s Portugalske in Slovenije izvedle učne ure z učenci. V popoldanskem času pa smo si ogledali Nikiszowiec, danes starejši predel Katowic, ki je bil ustvarjen posebej za življenje rudarjev, ki so delali v bližnjem rudniku premoga, v začetku 20. stoletja.

Tretji dan smo se odpravili v Wroclaw, četrto največje mesto na Poljskem, v katerem živi skoraj 650.000 ljudi. Ogledali smo si stari del mesta ter ogromno panoramsko sliko bitke pri vasi Raclawice, obiskali Hidropolis, interaktivni center o vodi, ter se z dvigalom popeljali do 50. nadstropja na vrhu nebotičnika Sky Tower, da bi si ogledali mesto iz zraka. A vreme je bilo večino dneva megleno in sivi oblaki, ki so ves čas viseli nad nami, se niso dali in so nam popolnoma zastrli pogled. V smehu smo se dogovorili, da se bomo nad razgledom navduševali kdaj drugič.

Četrti dan je bil v dopoldanskem času spet deloven, sledile so učne ure učiteljev iz Italije in Slovaške. V popoldanskem času pa smo obiskali graščino v kraju Pszczyna ter spoznali delček življenja princese Daisy. Sledil je ogled Muzeja pivovarstva v kraju Tychy, ki se ponaša z eno najstarejših tradicij varjenja piva na Poljskem, in sicer se s tem ukvarjajo že od leta 1629.

Zadnji dan nas je obiskala eTwinning ambasadorka poljske nacionalne agencije. Predstavila nam je platformo eTwinning, ki je namenjena povezovanju šol po Evropi in širše v projekte, za katere niso potrebne finance, saj sodelovanje poteka preko spleta. Po kosilu smo se odpravili še 40 metrov pod zemljo, saj smo obiskali rudnik kraljice Luize, kjer se ukvarjajo s pridobivanjem premoga že od 1791.

Naslednji dan je bil spet namenjen potovanju in v večernih urah smo navdušene nad obiskom spet prispele nazaj v Mursko Soboto.

Vabljeni k ogledu fotografij.

 

Erasmus+ na šoli

Po uspešno opravljenem kulturnem dnevu, kjer so učenci izdelovali igre, jih raziskovali ter se spoznavali z državami partnericami in uspešnem prvem srečanju partnerjev na Poljskem, je sledil tudi težko pričakovani prvi delovni sestanek. Nanj so bili vabljeni vsi učenci, ki so izkazali zanimanje za sodelovanje.

Na prvem srečanju smo se pogovorili o splošnih ciljih projekta, predstavljeno je bilo tudi delo, ki ga je potrebno opraviti v naslednjih nekaj mesecih. Najprej pa smo morali izbrati tip igre, ki bi jo želeli ustvariti. Učenci so si bili enotni, da bi radi ustvarili namizno igro, ki so jim nekako še najbližje. V nadaljevanju se je bilo potrebno dogovoriti, kakšna bi bila splošna tema naše igre. Spomnili smo se že izdelanih osnutkov in iger, ki so nastale na dnevu dejavnosti. Učenci so izbirali med temami: šola, svet palčkov ter države partnerice. Z veliko večino je zmagal predlog učencev 8. razred, igra na temo držav partneric.

Ker smo se učitelji na Poljskem dogovorili, da bodo učenci najprej oblikovali zunanjo podobo junakov igre, smo se tega tudi najprej lotili. Učenci so se razdelili v poljubne skupine in začelo se je risanje, skiciranje, oblikovanje, razmišljanje, smejanje, podajanje idej, strinjanje, nestrinjanje in še kaj. Naloga učencev je, da do naslednjič svoje ideje dodelajo, saj jih bodo predstavili ostalim, vsi skupaj pa bomo izbrali junake, ki bodo predstavljali našo igro.

    

     

Drugo srečanje z učenci

Učenci so nadaljevali delo prejšnjega srečanja. Razmišljali so o zunanji podobi junakov ter jo oblikovali po lastnih željah in predstavah. Svoje junake so tudi poimenovali. Nekateri so prišli z že dodelanimi podobami, nekateri so še ustvarjali. Na koncu smo si vsi skupaj ogledali vse različne zunanje podobe junakov naše igre, učenci pa so izbrali tiste, ki so jim najbolj všeč. A izbira še ni povsem dokončna, bo pa zaključena do 4. 12. 2019.

Srečanja z učenci

V mesecu decembru in januarju smo se na srečanjih ukvarjali najprej z junaki naših partnerjev. Ogledali smo si, kakšne like so ustvarili za svoje junake igre, nato pa so jih učenci po skupinah opisali. Učenci so si z zanimanjem ogledali izbrane junake drugih držav ter jih primerjali s svojimi. V nadaljevanju dela se je bilo potrebno lotiti še opisovanja naših izbranih junakov. Sprva so nastali opisi zunanjosti; barva las in oči, posebne telesne značilnosti, oblačila, ki jih nosi … Opisali pa so tudi osebnostne lastnosti izbranih junakov ter premišljevali o posebnih močeh, ki jih naši junaki premorejo, razmišljali so, katere vrednote ti junaki cenijo, s kom se družijo in skupaj borijo ter proti komu. Nastali so zanimi opisi, ki jih bodo učenci predstavili v tednu, ko gostimo naše partnerje iz Italije, Poljske, Slovaše ter Portugalske.

Spletno srečanje preko eTwinning strani

V četrtek, 30. 1. 2020, smo se udeležili spletnega srečanja s partnerji držav v projektu. Srečanje ni uspelo, kot bi si sicer želeli, saj smo bili tisti dan na športnem dnevu v fitnes centru v Murski Soboti, ampak vseeno smo si želeli vsaj poskusiti se povezati. Srečanje je bilo napovedano ob 11.30. Zbrali smo se in se poskusili povezati preko eTwinning strani. Ker smo imeli s seboj samo tablični računalnik, smo videli italijanske učence in učitelje, oni pa nas žal ne. Tudi slišali smo jih bolj slabo. Povezani so bili tudi poljski in slovaški učenci. Zaradi težav so se nato medseboj povezali poljski in italijanski učenci in učitelji preko Skypa, za nas pa to v dani situaciji ni bilo možno. Kljub vsemu smo si vsaj izmenjali fotografije, učenci pa so na kratko poklepetali preko klepetalnice na eTwinning strani. Ob koncu smo se še vsi dobro nasmejali, saj so portugalski učenci in učitelji zamudili spletno srečanje zaradi enourne časovne razlike.

Čeprav spletno srečanje ni v celoti uspelo, to učence ni ustavilo pri povezovanju. Nekateri so že uspešno navezali stike s svojimi bodočimi gosti preko drugih poti pa tudi preko pisem, ki so si jih v e-obliki izmenjali med seboj. Zagotovo bo srečanje v živo veliko uspešnejše!

Dostopnost