Erasmus+

IME PROJEKTA: The game of values, Igra vrednot

TRAJANJE: 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

SODELUJOČI: Slovenija, Slovaška, Italija, Portugalska, Poljska – nosilka projekta

Prioritetno področje projekta: družbena vključenost

Teme:

  • raziskovanje in spoznavanje kulturne dediščine
  • IKT – nove tehnologije – digitalne kompetence
  • socialni dialog/ključne kompetence (vključno z matematiko in opismenjevanjem) – osnovne spretnosti / učenje jezikov

Cilji:

  • spodbujanje vrednot: strpnost, empatija, prijateljstvo
  • razvoj osnovnih veščin: pisanja, branja
  • izboljšanje veščin IKT (učenci in učitelji)
  • izboljšanje znanja jezikov (učencev in učiteljev), razvijanje komunikacijskih veščin
  • spoznavanje preteklosti (družine, mesta, države) in kulture drugih partnerjev
  • razvijanje ustvarjalnosti (obrtno delo, umetnost)

Rezultat:

  • vsak partner bo naredil svojo igro, ki bo promovirala vrednote

V projektu želimo učencem omogočiti spoznavanje ljudi drugih držav in ustvarjanje pozitivnega odnosa do drugih narodov. Sodelujoče osnovne šole se srečujejo s podobnimi težavami, ki so povezane tudi z razmeroma nizkimi dohodki družin, pomanjkanjem motivacije in pomanjkanjem podpore doma. Šole uporabljajo različne načine reševanja problemov in pomoči učencem in njihovim družinam. Aktivno sodelovanje v tem mednarodnem projektu je lahko orodje za boj proti družbeni izključenosti.

Cilji so spodbujanje vrednot, motiviranje učencev za učenje, gradnja njihove samozavesti, razvijanje ustvarjalnosti in osnovnih spretnosti: pisanje, branje, uporaba IKT, znanje jezikov, podjetništvo, sposobnost samoorganiziranja prostega časa učencev, spoznavanje in spoštovanje lastne kulture in zgodovine (družina, mesto, država) ter kulture  in zgodovine sodelujočih partnerjev.

Glavni rezultat bo igra, ki jo ustvari vsaka sodelujoča šola, ki je lahko odlično orodje za dosego naših ciljev. Z delom na tem projektu ustvarjamo like, svet igre, njeno zgodbo in pravila. Dodatni izdelki v zvezi z igro so: knjižni in video vodič, napovednik, letaki, plakati. Med ustvarjanjem končne igre bomo vadili različne sposobnosti z uporabo različnih metod: timsko delo, bralno razumevanje in pisanje, ročno delo. Za izmenjavo informacij in idej bodo šole uporabljale platformo eTwinning. S sodelovanjem in zaradi sodelovanja si bodo učenci dolgoročno  povečali motivacijo, samozavest in spremenili način razmišljanja. V projektnem timu so učiteljice: koordinatorica učiteljica Vesna Njenjić, članici učiteljici Mateja Sukič Kuzma in Suzana Kotnjek. V projekt bodo na različnih ravnem dela vključeni vsi učenci in učitelji šole.