Koledar

KOLEDAR NPZ

6. razred

30. november 2017 – Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2018 – SLOVENŠČINA

7. maj 2018 – MATEMATIKA

9. maj 2018 – TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

5. junij 2018 – Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 5. do 7. junija 2018 – Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

18. junija 2018 – Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

21. junij 2018 – Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

1. september 2017 – Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2017 – Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

4. maj 2018 – SLOVENŠČINA

7. maj 2018 – MATEMATIKA

9. maj 2018 – KEMIJA

29. maj 2018 – Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 29. maja do 31. maj 2018 – Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9.    razred

 6. junija 2018 – Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

 15. junij 2018 – Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda