šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

»LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE«

V mesecu novembru smo se učenci in učitelji OŠ Miška Kranjca Velika Polana vključili v človekoljubni projekt  MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki je potekal pod okriljem IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA EKSENA. Projekt v obliki delavnic smo izvedli v tednu mednarodnega dneva strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra. Letošnja tema je bila »Lepa beseda lepo mesto najde«. Tako učitelji kot tudi učenci se zavedamo, da je strpnost do drugih potrebno negovati, se o njej pogovarjati, razmišljati in jo udejanjiti, saj je samo življenje v sožitju in toleranci do drugih veliko bolj lepše, prijetnejše in lahkotnejše.  S to mislijo, da smo drug do drugega strpni, da se torej sprejemamo take, kot smo, smo v razredih izvajali različne delavnice, pri katerih smo risali, pisali, prebirali in poslušali zgodbice, ki govorijo o strpnosti in se poistovetili z junaki obravnavanih  zgodb.  Po končanih delavnicah smo prišli do ugotovitve, da je biti strpen prednost, saj potem živimo v sožitju oziroma v nekakšni harmoniji različnosti. In prav ta različnost je prednost in lepota posameznika.

Z željo, da bi bili strpni in prijazni do vseh, ki nas obkrožajo, in s katerimi sobivamo, smo naše delavnice zaključili z mislijo, da se bomo vsi trudili biti prijazni, spoštljivi, ljubeznivi in  prijateljski drug do drugega.

Dostopnost