šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Spoštovani starši!

V skladu s 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) objavljamo Seznam potrebščin za šol. l. 2022/2023, ki obsega učbenike, delovne in samostojne delovne zvezke ter druge šolske pripomočke in potrebščine po razredih, ki ga je predhodno potrdil Svet staršev OŠ Miška Kranjca Velika Polana.

 V 1. triadi (učencem 1., 2. in 3. razreda) učna gradiva oz. komplete samostojnih delovnih zvezkov Novi prijatelji 1-3 financira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

Učbeniški sklad:

Šola na podlagi 4. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) brezplačno izposoja učencem učbenike in drugo učno gradivo iz učbeniškega sklada. Sem spadajo delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE OSNOVNE ŠOLE, ki jih šola daje učencem v uporabo kot končnim uporabnikom.

Za BREZPLAČNO IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA izpolnite SPLETNO SOGLASJE najpozneje do 20. 6. 2022. V kolikor spletnega soglasja ne izpolnite, učenec v šol. l. 2022/2023 ne bo mogel imeti brezplačno izposojenih učnih gradiv iz Učbeniškega sklada OŠ Miška Kranjca velika Polana.

Povezava do spletnega soglasja: https://forms.gle/ry7yvRuVsnAV6m1Z7

Pomembno za učence letošnjega 1. in 2. razreda oz. bodočega 2. in 3. razreda:

Učenci letošnjega 1. in 2. razreda oz. bodočega 2. in 3. razreda so prejeli tiskano Naročilnico in soglasje za pošiljanje učnih gradiv Kopije nove. Starše naprošamo, da IZPOLNITE NAROČILNICO IN SOGLASJE, SAJ BOSTE GRADIVA (KOMPLET NOVI PRIJATELJI) PREJELI BREZPLAČNO PO POŠTI NA DOM NEPOSREDNO OD KOPIJE NOVE. Naprošamo vas, da zaradi spremembe gradiva v samih kompletih le-te NE NAROČATE drugje.

Prilagamo Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023 po razredih:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Prilagamo tudi povezavo do spletne strani Kopija nova, kjer prav tako najdete Sezname učnih gradiv in šolskih potrebščina za šol. l. 2022/2023 naše šole s ponudbo za naročilo. Za delovne zvezke in šolske potrebščine lahko do 30. 6. 2022 izkoristite tudi BON21.

 Kopija nova

Prilagamo tudi povezave do spletnih strani Office and more Lendava:

Office and More

Povezava do spletnih strani Mladinske knjige:

Mladinska knjiga

Lep pozdrav,

  ravnateljica zavoda Danijela Apatič

Dostopnost