šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.05. V času podaljšanega bivanja učenci kosijo, pišejo domače naloge in sodelujejo v ustvarjalnih, športnih in drugih sprostitvenih dejavnostih.
Učenci lahko odhajajo iz podaljšanega bivanja brez spremstva ali predčasno le s pisnim privoljenjem staršev ali skrbnikov.

Dostopnost