šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Roditeljski sestanki

 

Starši, vabimo vas, da se vključite v življenje in delo na šoli, zlasti ob dnevih dejavnosti, ob dnevu odprtih vrat, ob različnih projektih in prireditvah.

Pomembno je, da redno sodelujete z razrednikom in učitelji, ki poučujejo vašega otroka. Tako boste dobili sprotne informacije o otrokovem počutju v šoli in napredovanju v znanju.

RODITELJSKI SESTANKI

Za srečanje s starši načrtujemo za vsak razred tri roditeljske sestanke, ki bodo imeli vnaprej določeno vsebino. Nanje boste posebej povabljeni. Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru in bo namenjen predstavitvi dela v novem šol. letu, v zimskem času pa bo organizirano predavanje ali delavnica z vzgojno tematiko. Na roditeljske sestanke boste starši povabljeni tudi ob drugih priložnostih, predvsem ko se bomo pogovarjali o šoli v naravi, valeti, vpisu v srednjo šolo,…

Dostopnost