šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Dne, 19. 12. 2023, smo izvedli tehniški dan na temo otroškega parlamenta – Duševno zdravje otrok in mladih.

Učenci od 1. do 9. razreda (z izjemo 5. razreda, ki je temo obdelal v prilagojeni obliki v ŠVN) so imeli različne delavnice na temo duševnega zdravja. Razmišljali in razpravljali so o tem, kaj je duševno zdravje, kateri so pozitivni in negativni dejavniki duševnega zdravja, katere vire moči poznamo in kako lahko s pomočjo le-teh duševno zdravje krepimo. Znotraj delavnic so učenci tako podrobneje obdelovali temo čustev in pozitivne samopodobe. Pogovarjali so se o pomenu prostega časa in pripravili predloge za kvalitetnejše preživljanje prostega časa na osebni ravni, torej kako lahko sami vplivajo na primerno izbiro prostega časa, kako jim lahko pri tem pomagajo starši, šola in kako lokalna skupnost. Učenci so pripravili tudi načrte, kako lahko posamezni viri moči – posameznik, starši, šola, lokalna skupnost – pripomorejo/prispevajo k boljšemu duševnemu zdravju.

Delavnice po razredih so izvajali učitelji, pedagoginja, strokovni delavci Centra Šteker iz Maribora, predstavnica Društva Perec iz Lendave in medicinska sestra iz Zdravstvena doma Lendava.

Učenci so izdelali veliko izdelkov na temo pozitivne samopodobe, obvladovanja čustev in sproščanja ter načrtov za krepitev duševnega zdravja (knjigo nasvetov za sproščanje v primeru jeze, škatlo sproščanja ob pojavu negativnih čustev, razredno knjižico pozitivni lastnosti učencev, predloge za preživljanje prostega časa, načrte za krepitev pozitivne samopodobe in lastnega razvoja). Povratne informacije učencev so bile pozitivne, saj jih je tema pritegnila.

Dostopnost