šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Dragi učenke in učenci, spoštovani starši!

Šolske počitnice se iztekajo in spet je tu – nov začetek z novimi pričakovanji, z novimi doživetji, drugačnimi cilji in željami.  Upam in verjamem, da ste se v počitnicah spočili in se polni pozitivne energije, zanosa, pričakovanj, optimizma in vedoželjnosti podajate novim šolskim izzivom naproti. Želim, da bi z veseljem prihajali v šolo, da bi skladno s svojimi željami, pričakovanji in zmožnostmi sprejemali znanje, ga nadgrajevali ter v strpnosti prispevali svoj delež k sobivanju šolskega življenja.

V nadaljevanju podajam INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAČETKOM POUKA v novem šolskem letu 2023/2024:

Prvi šolski dan je v petek, 1. 9. 2023, s pričetkom ob 8.20 uri za učence od 2. do 9. razreda, učenci 1. razreda pridejo v šolo skupaj s starši ob 9. uri. Zbrali se bomo na šolskem dvorišču in v skladu z ustaljeno prakso vstopili v šolo. Prvi šolski dan je za učence (razen prvošolcev) predviden do 12. ure. Ob proslavi Sprejemu prvošolcev v skupnost učencev šole imajo učenci 2.‒9. razreda ure oddelčnih skupnosti, pouka ni. S seboj imajo tako samo pisala, mapo, beležko, primerne šolske copate in obesek za ključe omarice.

Organizirano bo kosilo, ki ga za prvi šolski dan prijavite starši do četrtka, 31. 8. 2023, do 9. ure zjutraj neposredno v šolski kuhinji na tel. št. 02 5735847. Prav tako bo organizirano podaljšano bivanje za učence od 2. do 5. razreda. Prvi razvoz učencev vozačev z avtobusom je ob 12.10, drugi ob 14.05 in tretji ob 14.55. Prvi šolski dan ni jutranjega varstva za učence.

Spoštovani starši! Imamo skupne cilje – opolnomočiti naše učence oz. vaše otroke z vseživljenjskim znanjem ter jim privzgojiti odnos do dela in učenja, prav tako pa jih naučiti prevzemati odgovornost za lasten napredek in nenazadnje cilj, da bomo s konstruktivnim sodelovanjem dajali učencem zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela ter drugih ljudi. V upanju na dobro sodelovanje Vas lepo pozdravljam.

Učenke  in učenci! Skupaj z učiteljicami in učitelji ter drugimi strokovnimi delavci Vam želimo uspešno šolsko leto 2023/2024.     

Na snidenje prvi šolski dan.

 

Ravnateljica zavoda Danijela Apatič s sodelavci

OŠ Miška Kranjca Velika Polana

Dostopnost