šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, njene naloge pa so predvsem naslednje:

  • zadovoljevati mora potrebe učencev in zaposlenih po različni literaturi, ki pride v poštev pri samem delu v šoli in širše,
  • na različne načine mora motivirati učence za poglabljanje in širitev v razredu pridobljenega znanja,
  • vzgajati mora samostojnega in aktivnega uporabnika, ki bo knjižnico z veseljem obiskoval in uporabljal razpoložljivo gradivo.

Knjižničarka pomaga pri izbiri gradiv za domače branje, branje za Bralno značko, izvaja različne oblike bibliopedagoškega dela s skupinami učencev, svetuje in pomaga pri iskanju in uporabi informacijskih virov. Z razstavami in drugimi oblikami dela učence motivira in vabi v svet knjige.

V okviru knjižnice deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si učenci lahko izposodijo učbenike.

Dostopnost