šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Pomembni datumi – Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik SŠ

Datumi so povzeti po Rokovniku za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/2025:

 • do 15. 1. 2024: vnos podatkov o učencih 9. r OŠ in učencih z zaključeno oš-obveznostjo, ki bodo nadaljevali izobraževanje v SŠ
 • do 15. 2. 2024: seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje
 • in 17. 2. 2024: informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih
 • do 4. 2024: prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • med 8. in 20. 3. 2024: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) (rezultati do 28. 3. 2024)
 • do 2. 4. 2023 (na naši šoli v tednu od 25. do 29. 3. 2024 pri RU): prijava za vpis v SŠ
 • 4. 2024 do 16.00 ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
 • do 18. 2024: javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024/2025
 • do 23. 4. 20234 do 15.00 ure: možnost prenosa prijav
 • do 24. 5. 2024: obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2024/2025, javna objava omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ)
 • do 29. 5. 2024: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
 • do 14. 6. 2024 do 12.00 ure: vnos podatkov o zaključenih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ
 • med 17.–21. 6. 2024 do 14.00 ure:  vpis v SŠ oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • do 21. 6. 2024 do 16.00 ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)
 • do 26. 6. 2024 do 15.00 ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu)
 • do 2. 7. 2024 do 15.00 ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • do 3. 7. 2024 do 14.00 ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • do 4. 2024 do 15.00 ure: objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
 • do 30. 8. 2024: vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta
Dostopnost