šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Zaposleni

UČITELJI

 

Razred
Učitelj/razrednik
Poučuje predmete
e-naslov
 1.
Natalija Šimon
Raz. pouk
natalija.simon@os-velikapolana.si
 2.
Sanja Šimonka
Raz. pouk
sanja.simonka@os-velikapolana.si
 3.
Bernarda Žalik
Raz. pouk
bernarda.zalik@os-velikapolana.si
 5.
Andreja Kavaš
Raz. pouk
andreja.kavas@os-velikapolana.si
 4.
Suzana Šajnovič
Raz. pouk
suzana.sajnovic@os-velikapolana.si
 
Lidija Smej
MAT, TIT, ROID
lidija.smej@os-velikapolana.si
8.
Vesna Njenjić
TJA, SLJ
vesna.njenjic@os-velikapolana.si
 
Vanja Švec
ZGO, GEO, DKE, OPB
vanja.svec@os-velikapolana.si
 
Suzana Kotnjek
NAR, GOS, BIO, KEM, SHP
suzana.kotnjek@os-velikapolana.si
 
Anton Marton
ŠPO
anton.marton@os-velikapolana.si
 
Sandra  Hanžič
GUM, OPZ, MPZ
sandra.hanzic@os-velikapolana.si
 
Tilen Matej Červek
LUM
tilenmatej.cervek@os-velikapolana.si
 
Jasna Cigut
  druga strokovna delavka v prvem razredu
jasna.cigut@os-velikapolana.si
 
Nataša Prendl
TJA
natasa.prendl@os-velikapolana.si
 
Alenka Mejaš
 KNJ
alenka.mejas@os-velikapolana.si
 
Martina Ternar Gabor
SLJ, OPB
martina.ternargabor@os-velikapolana.si
 
Vlado Žalik
 FIZ, TIT
vlado.zalik@os-velikapolana.si
 
Breda Vöröš
ISP, DSP
breda.voros@os-velikapolana.si
 
Mirjam Törnar
svetovalno delo, OPB
mirjam.tornar@os-velikapolana.si
6.
Jelka Horvat
OPB, ZGO, GEO, DKE
jelka.horvat@os-velikapolana.si
7.
Lea Kociper
MAT, JV
lea.kociper@os-velikapolana.si
 
Tjaša Žalig
RaP, OPB, JV
tjasa.zalig@os-velikapolana.si
 9.
Valerija Dravec Donša
SLJ, OPB
valerija.dravecdonsa@os-velikapolana.si
 
Denis Dugar
OPB
denis.dugar@os-velikapolana.si
 
Iva Hochstätter Matečko
TJN, OPB, DSP
iva.hmatecko@os-velikapolana.si

 

Dostopnost