šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Knjižnica

V šolski knjižnici se nahaja knjižno gradivo, namenjeno vsem učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. Učencem je na razpolago tudi mladinski tisk, revije in časopisi, ki jih lahko učenci v času izposoje listajo in berejo v knjižnici ter v čitalnici.

S pomočjo knjižničarke Edice Klanjšček Schlegel si lahko učenci izberejo knjige za domače branje, bralno značko, pripravljajo referate idr. V knjižnici poteka tudi knjižnična vzgoja.

Učenci, ko si izposojate knjige, pomislite, da knjiga ni namenjena temu, da jo boste dolgo »ujčkali« v svojem naročju ali celo pozabili na kakšni polici. Knjiga je zato, da jo prelista veliko rok, zato jo pravočasno vrnite v knjižnico!

V šolski knjižnici potekajo med letom tudi različne dejavnosti:
• bralna značka za učence od 1. do 9. razreda in zaključek s podelitvijo priznanj,
• knjižni kviz,
• razstave novosti,
• spominski dnevi z razstavami.

 

 

UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli deluje učbeniški sklad, ki skrbi za nabavo šolskih učbenikov. Učbenike si lahko izposojajo učenci šole. Nekaj je tudi tako imenovanih učbenikov za na klop, da učencem ni potrebno vseh učbenikov vedno nositi v šolo. Na tak način se težke šolske torbice nekoliko spraznijo.
Prednaročilo učbeniških kompletov poteka v maju, učenci učbenike prejmejo na začetku, vrnejo pa ob koncu šolskega leta.
Izposojevalnino za učbenike iz učbeniškega sklada financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, starši so oproščeni plačila.
Učenci so dolžni vestno skrbeti za izposojene učbenike.

 

 

.

Dostopnost