šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Koledar

KOLEDAR NPZ

6. razred

30. november 2018 – Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2019 – SLOVENŠČINA

9. maj 2019 – MATEMATIKA

13. maj 2019 – TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

6. junij 2019 – Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019 – Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

17. junija 2019 – Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2019 – Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

3. september 2018 – Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2018 – Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

7. maj 2019 – SLOVENŠČINA

9. maj 2019 – MATEMATIKA

13. maj 2019 – tretji predmet

3. junij 2019 – Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. junija do 5. junija 2019 – Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

 10. junija 2019 – Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

 14. junij 2019 – Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda

Dostopnost