šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

OBJEM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) je projekt, v katerem sodelujemo od šolskega leta 2016/17 in je namenjen razvoju štiri vsebinskih področij:
● bralna pismenost in razvoj slovenščine,
● pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3 VIO,
● slovenščina kot drugi jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
● šolska knjižnica.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogli k razvoju bralne pismenosti učencev. Naš zavod sodeluje kot eden izmed implementacijskih zavodov. Člani projektnega tima smo izbrali skupno prioritetno področje za našo šolo, to je bralna pismenost in razvoj slovenščine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Dostopnost