šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Poletne počitnice šolskega leta 2021/2022 se iztekajo in spet je tu – nov začetek, z novimi pričakovanji, z novimi doživetji, cilji in željami. Upamo in verjamemo, da ste se v počitnicah spočili, si nabrali moči, pozitivne energije, predvsem pa poskrbeli za lastno varnost in zdravje. Ob vstopu v novo šolsko leto 2022/2023 je pomembno, da se vsi zavedamo, da se bomo poleg vzgojno-izobraževalnega dela ukvarjali s še vedno prisotnim virusom SARS-CoV-2, in da razumemo zdravstveno situacijo ter da pedagoški proces izvajamo ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti vseh vključenih v zavod.

Podajamo INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAČETKOM POUKA in USMERITVE, NAVODILA za novo šolsko leto 2022/2023:

Prvi šolski dan je v četrtek, 1. 9. 2022, s pričetkom ob 8.20 uri za učence od 2. do 9. razreda, učenci 1. razreda pridejo v šolo skupaj s starši ob 9. uri. Zbrali se bomo na šolskem dvorišču in skupaj z razredniki vstopili v šolo. Prvi šolski dan je za učence (razen prvošolcev) predviden do 12. ure. Izvedli bomo razredne ure in prireditev ob sprejemu prvošolcev v SUŠ – Skupnost učencev šole. Učenci naj imajo s seboj le šolske copate, peresnico, beležko in mapo.

Organizirano bo kosilo, ki ga za prvi šolski dan prijavite starši do srede, 31. 8. 0222, do 9. ure zjutraj neposredno v šolski kuhinji na tel. št. 02 5735847. Prav tako bo organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Dovoz zjutraj za učence vozače bo samo eden, in sicer ob 8. uri. Prvi razvoz učencev vozačev je ob 12.10, drugi ob 14.05 in tretji ob 14.55. Prvi šolski dan ni jutranjega varstva za učence.

Urniki pouka bodo objavljeni na šolski spletni strani.

Ključne informacije glede pojavnosti širjenja virusa SARS-CoV-2 ob začetku šol. l.:

Ker je virus SARS-CoV-2 še vedno prisoten, je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje. Na podlagi dveh dokumentov, ki ju je za vse javne vzgojno-izobraževalne zavode pripravila Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2, se bo vrsta in intenzivnost ukrepov izvajali glede na epidemiološko situacijo. Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 glede na epidemiološko situacijo predvidevajo 2 fazi ukrepov. V fazi 1, v kateri smo trenutno, je ključno izvajanje osnovnih higienskih ukrepov, kot so redno prezračevanje prostorov, dosledna higiena rok (umivanje, razkuževanje), pravilna higiena kašlja, samozaščitno vedenje, samotestiranje na domu v primeru pojava simptomov ali tesnega stika z obolelo osebo. V primeru suma in potrjenega primera okužbe se oseba izloči iz zavoda in ostane v samoizolaciji (7‒10 dni) na podlagi navodil osebnega zdravnika.

Na podlagi okrožnice MIZŠ na osnovi Odloka o začasnem ukrepu prostovoljne uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (ki velja od 29. 8. 2022 do 30. 11. 2022) učencem pripada 10 testov za samotestiranje na mesec, ki jih od 29. 8. 2022 prevzamejo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Odlok določa prostovoljno samotestiranje na domu.

Spoštovani starši in učenci, v novo šolsko leto vstopamo brez posebnih organizacijskih ukrepov, tako kot smo pred pojavom korona virusa, upoštevaje splošna zdravstveno-higienska priporočila. Verjamemo, da je ob tem pomembno zavedanje vsakega izmed nas o danih razmerah in pri tem lastne odgovornosti za svoje zdravje in zdravje drugih okrog nas. V upanju, da bo epidemiološka situacija prizanesljiva in da bomo vstopili ter izvajali šolsko leto brez posebnih dodatnih zaostrovanj ukrepov, usmerjeni predvsem v vzgojno-izobraževalno delo, Vas lepo pozdravljam.

                                                                                                 Na snidenje v četrtek – na 1. šolski dan.

Ravnateljica zavoda Danijela Apatič

s sodelavci

Dostopnost