šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Razširjen program – RAP

Naša šola se je v letošnjem šolskem letu pridružila nekaterim osnovnim šolam v Sloveniji, ki v šolskem letu 2018/2019 uvajajo razširjeni program (RAP).
Temeljni namen razširjenega programa je vsem učencem omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj. Učencem so tako v okviru RAP-a bile ponujene številne dejavnosti, ki so jih lahko izbrali glede na svoje želje in zanimanja.

Urnik ponujenih dejavnosti najdete na povezavi: URNIK – RAP

Utrinki iz posameznih delavnic:

Šport

Kuhanje

Palček Polanski

Dostopnost