šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

Spoštovani starši!

V skladu s 14. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) objavljamo Seznam učnih gradiv in šolskih potrebščin za šol. l. 2023/2024, ki obsega učbenike, delovne in samostojne delovne zvezke ter druge šolske pripomočke in potrebščine po razredih, ki ga je predhodno potrdil Svet staršev OŠ Miška Kranjca Velika Polana na 3. redni seji dne 30. 5. 2023.

 V 1. triadi (učencem 1., 2. in 3. razreda) učna gradiva oz. komplete samostojnih delovnih zvezkov LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI posebni modri komplet plus FINANCIRA Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pomembno za predšolske otroke oz. bodoče učence 1. razreda in učence letošnjega 1. in 2. razreda oz. bodočega 2. in 3. razreda:

Predšolski otroci oz. bodoči učenci 1. razreda in učenci letošnjega 1. in 2. razreda oz. bodočega 2. in 3. razreda bodo prejeli tiskano Soglasje za pošiljanje učnih gradiv Kopije nove. Starše naprošamo, da IZPOLNITE SOGLASJE in ga preko učencev VRTNETE V ŠOLO, SAJ BOSTE GRADIVA (KOMPLET NOVI PRIJATELJI) PREJELI BREZPLAČNO PO POŠTI NA DOM NEPOSREDNO OD KOPIJE NOVE. Naprošamo vas, da zaradi spremembe gradiva v samih kompletih le-te NE NAROČATE drugje.

Učbeniški sklad:

Šola na podlagi 4. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) brezplačno izposoja učencem učbenike in drugo učno gradivo iz učbeniškega sklada. Sem spadajo tudi delovni zvezki in učbeniki z elementi delovnega zvezka za PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE OSNOVNE ŠOLE (1.‒3. razred), ki jih šola daje učencem v uporabo kot končnim uporabnikom.

Za BREZPLAČNO IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA izpolnite SPLETNO SOGLASJE najpozneje do 16. 6. 2023. V kolikor spletnega soglasja ne izpolnite, učenec v šol. l. 2023/2024 ne bo mogel imeti brezplačno izposojenih učnih gradiv iz Učbeniškega sklada OŠ Miška Kranjca Velika Polana.

Povezava do spletnega soglasja: https://forms.gle/2ifNxpTu8q6z5tEa8

Prilagamo Seznam potrebščin za šolsko leto 2023/2024 po razredih:

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

6.R

7.R

8.R

9.R

Prilagamo tudi povezavo do spletne strani Kopija nova, kjer prav tako najdete Sezname učnih gradiv in šolskih potrebščina za šol. l. 2023/2024 naše šole s ponudbo za naročilo.

Kopija nova

Mladinska knjiga

DZS:

  1. razredhttps://www.dzs.si/prednarocila/5089760/41953
  2. razredhttps://www.dzs.si/prednarocila/5089760/41954
  3. razredhttps://www.dzs.si/prednarocila/5089760/41955
  4. razredhttps://www.dzs.si/prednarocila/5089760/41956
  5. razredhttps://www.dzs.si/prednarocila/5089760/41957
  6. razredhttps://www.dzs.si/prednarocila/5089760/41958

tukaj še povezava do kataloga potrebščin: https://online.fliphtml5.com/rbwpj/rmlr/#p=1

 

Lep pozdrav,

ravnateljica zavoda Danijela Apatič

Dostopnost