šola: 02 573 58 40, vrtec: 02 573 58 49 o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si

V okviru prednostne naloge smo 3. 10. 2022 na Osnovni šoli Miška Kranjca Velika Polana gostili Društvo za boljši svet iz Maribora, ki so se nam predstavili s predstavo »Lepa beseda odpira vsa vrata » in z delavnicami, v katerih so sodelovali vsi učenci.

Skozi predstavo smo spoznali, da se da biti mlad in vesel ter ob tem spoštovati pravila bontona in graditi spoštljiv in zaupen odnos.

Delavnice so potekale po razredih in so zajemale učne vsebine za

  • spoznavanje različnosti,
  • ozaveščanje lastnih kvalitet,
  • učinkovito komunikacijo in
  • ljubezen do narave.

Teme delavnic so bile izbrane načrtno za spodbujanje in krepitev vrednot ljubezen, zdravje, spoštovanje, nenasilje, strpnost, sprejemanje drugačnosti in različnosti, prijateljstvo, sodelovanje, iskrenost, srčnost in zaupanje.

Prav tako smo ta dan obeležili mednarodni dan miru. Združeni narodi so za mednarodni dan miru razglasili 21. september. S tem želijo pozvati vse narode oz. vse narodnosti, da odpravijo vsakodnevno sovražnost in si na podlagi informacij ter splošnega zavedanja prizadevajo za mirno reševanje sporov. V svetu ga praznujemo od leta 2001. Cilj mednarodnega dneva miru je, da se med ljudmi razširi vest o tem, da obstaja alternativa vojnam in da je možen tudi svet, v katerem vlada mir.

Na OŠ Miška Kranjca Velika Polana smo se v letošnjem šolskem letu pridružili projektu »Pozdrav ptic miru«. Z aktivnostmi, ki jih pripravljamo v okviru razvojne naloge VSUO in projekta »Pozdrav ptic miru«, poskušamo ozaveščati o pomenu miru. Ob obeležitvi mednarodnega dneva miru so oddelčne skupnosti pripravile sporočila miru, katera so nato baloni, ki smo jih spustili na šolskem igrišču, ponesli v svet.

Dostopnost